Aangifte personenbelasting 2019: Wat moet je weten...

Het is weer zover. Tijd om de belastingaangifte in te dienen. We lichten hier kort enkele topics en nieuwigheden voor u toe…

Roerend inkomen

Roerende voorheffing

In 2018 wou de regering de slapende gelden activeren en het investeren stimuleren. Er werd dan ook een vrijstelling van roerende voorheffing op de eerste schijf van € 640 dividenden ingevoerd. De verrekenbare roerende voorheffing kan u melden naast code 1437/2437, en wordt beperkt tot maximaal € 192 (ofwel 30% van € 640).

Echter, als tegenprestatie werd de vrijstelling van roerende voorheffing op intresten van een spaarboekje gehalveerd naar € 960 voor inkomstenjaar 2018.

Rekeningen & levensverzekeringen in het buitenland

Er is een algemene meldingsplicht voor rekeningen & levensverzekeringen in het buitenland. Wie titularis of beheerder van een rekening en/of levensverzekering in het buitenland is, dient dit te melden naast code 1075/1076.

Effectenrekeningen

In 2018 werd de “effectentaks” in het leven geroepen.  Dit is een belasting van 0,15% die verschuldigd is door elke particulier die titularis is van één of meerdere effectenrekeningen, waarvan de gemiddelde cumulatieve waarde de som van € 500 000 overschrijdt. Zodra de drempel is bereikt, wordt u belast tegen 0,15% op de totale gemiddelde waarde. U moet het vak bij code 1072/2072 aanvinken als u (van 10.03.2018 tot 31.12.2018) meer dan één effectenrekening heeft aangehouden. We verwijzen u hiervoor naar een eerder artikel waar de effectentaks afzonderlijk aanbod komt. 

Kapitaalvermindering pro rata

Sedert 1 januari 2018 wordt een kapitaalvermindering pro rata aangerekend op het gestort kapitaal en belaste reserves. Zo zal er steeds 30% roerende voorheffing verschuldigd zijn op het gedeelte van de uitgekeerde reserves. Het gedeelte toegerekend op het gestort kapitaal blijft onbelast. De aanrekening op de reserves geldt als een aan roerende voorheffing onderworpen dividend.

Belastingverminderingen

Dakisolatie

Uitgaven voor dakisolatie van de woning geven sedert 2018 geen recht meer op een belastingvermindering. Deze code werd dan ook geschrapt in de aangifte.

Investeren in groeibedrijven

De tax shelter voor startende ondernemingen werd vorig jaar uitgebreid naar groeibedrijven. Wie inschrijft op nieuwe aandelen bij een kapitaalvermindering tussen het 5de en 10De jaar na de oprichting van een bedrijf kan een belastingvermindering van 25% genieten. U dient het geïnvesteerde bedrag te vermelden naast code 1334/2334, met een maximum van € 100 000.  

Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ)

Zelfstandigen via eenmanszaak kunnen een extralegaal pensioen opbouwen via POZ (te vergelijken met een IPT voor zelfstandigen onder vennootschap).  U meldt de uitgaven in de nieuwe code 1342/2342 om van een belastingvermindering van 30% van de werkelijk betaalde kosten (onder voorbehoud van de regel van 80%) te genieten.

Pensioensparen

Vorig jaar werd het duaal pensioensparen ingevoerd. Ofwel opteerde u voor een storting met een maximum van € 960 die recht geeft op een belastingvermindering van 30%, ofwel voor een hogere storting met een maximum van € 1 230 en een belastingvermindering van 25%. U vult het gestorte bedrag in naast code 1361/2361 op uw aangifte. Afhankelijk van de grootte van het ingevulde bedrag wordt er dus een belastingvermindering van 25% of 30% toegepast. Wanneer u meer dan € 960 gestort heeft, mag u niet vrijwillig minder aangeven.

De deadline voor de aangifte via Tax on web is uiterlijk donderdag 11 juli 2019. Aangiftes op papier moeten ingediend worden voor vrijdag 28 juni 2019. Wie beroep doet op een boekhouder, heeft nog tijd tot donderdag 24 oktober 2019.

 

Strategica - Aangifte personenbelasting 2019: Wat moet je weten...
Strategica - Familiaal inkomen icoon

Het eerste onderdeel van financiële planning omvat de analyse en optimalisatie van uw gehele gezinsinkomen.

Tine Bultinck - Strategica
Contacteer ons voor meer info
Tine Bultinck
"Strategica zorgde voor oplossingen op maat van onze familiale situatie. Sterke organisatie in persoonlijk advies!"
Van Damme – Oostende

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.