Aanvullende pensioenopbouw voor zelfstandigen: de rangschikking 2018

Een aanvullend pensioen: Dat we het nodig hebben, daar is ondertussen iedereen van overtuigd. Maar ziet u door het bos de bomen nog? In deze bijdrage trachten we u een overzicht te geven van alle mogelijkheden die er op vandaag zijn, en plaatsen we dit alles in een hitlijst voor het komende jaar.

1. Het VAPZ (Vrij Aanvullend pensioen voor Zelfstandigen)

Met stip op 1: Het VAPZ. Deze is toegankelijk voor elke zelfstandige. Het enige nadeel ervan is dat de aftrekbare premie beperkt wordt in functie van uw beroepsinkomen, rekening houdend met absoluut maximum van € 3.187,04
Het fiscaal voordeel op de premie is dubbel:

  • Enerzijds geniet u een belastingvoordeel aan het marginaal tarief (max. 50%).
  • Anderzijds bespaart u ook nog via de sociale bijdragen (20,50%).

Op deze manier kan u tot maximaal 70% van de gestorte premie terugwinnen.
Bovendien betaalt u geen premietaks en wordt het kapitaal getaxeerd volgens het voordelige systeem van de fictieve rente. Verder is er nog een RIZIV-bijdrage (3,55%) en solidariteitsbijdrage (tss 0% en 2%) verschuldigd.

2. Pensioensparen (het klassieke systeem)

Een mooie 2de : Het klassieke pensioensparen, toegankelijk voor iedereen. Hierbij adviseren we om te allen tijde te opteren voor het klassieke systeem met een maximum van € 960 voor 2018 . U geniet een belastingvoordeel van 30% (+ gemeentebelasting); waarna het eindkapitaal getaxeerd wordt aan 8%.

Op de betaalde premies is er wederom geen premietaks verschuldigd. Wat ons betreft: Starten met werken = starten met pensioensparen.

3. IPT of groepsverzekering

Een nipte 3de plaats: de IPT of groepsverzekering voor zelfstandige bedrijfsleiders. Deze podiumplaats wordt niet toegekend op basis van de fiscale kenmerken, maar wel rekening houdend met de mogelijke omvang van de premies.

Mits u een ietwat aanzienlijke bezoldiging ontvangt is dit polistype het ideale vehikel om de belastbare winst in uw vennootschap te neutraliseren. Via zogenaamde backservice-premies kan u immers in goede bedrijfsjaren een inhaalbeweging maken, en zo de belastbare basis terugdringen.

Op de premie betaalt u een premietaks van 4,4%. Deze premie is aftrekbaar in de vennootschapsbelasting, mits de 80%-grens voor IPT’s en groepsverzekeringen wordt gerespecteerd. Merk op dat, ingevolge de hervormde vennootschapsbelasting, dit fiscaal voordeel ietwat is ingeperkt. Desondanks blijft de IPT de meest fiscaalvriendelijke methode om liquiditeiten aan de vennootschap te onttrekken.

Bij uitkering wordt het kapitaal getaxeerd aan een percentage variërend tussen 10% en 20%. Daarnaast is er ook en RIZIV-bijdrage (3,55%) en een solidariteitsbijdrage (0% - 2%) verschuldigd.

4. Lange termijnsparen

Het lange termijnsparen: wederom toegankelijk voor iedereen, in zoverre deze korf nog niet wordt benut door kapitaalaflossingen van uw woonkrediet. Deze maximale korf bedraagt voor 2018 € 2.310

Het fiscaal voordeel op de gestorte premie bedraagt net zoals bij het pensioensparen 30% (+ gemeentebelasting).

De eindtaxatie bedraagt echter 10%, terwijl er ook een premietaks verschuldigd is van 2%.

5. POZ (Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen)

De nieuwigheid voor 2018: het nieuwe pensioenvehikel voor zelfstandigen zonder vennootschap.

De gestorte premies leveren een belastingvoordeel op van 30% (+gemeentebelasting). Dit voordeel wordt echter slechts toegekend voor zover de 80%-grens gerespecteerd wordt. Deze 80%-grens bevat enkele aanpassingen ten opzichte van deze bij de IPT of groepsverzekering, waardoor het storten van backservice-premies drastisch wordt ingeperkt. Zo niet verdiende dit nieuwe regime wat ons betreft een podiumplaats.

Verder bent u op de premie een taks verschuldigd van 4,4.

De uitkering wordt belast aan een vast tarief van 10%, aangevuld met Riziv-en solidariteitsbijdrage.

6. Pensioensparen (nieuw regime)

Vanaf 2018 heeft u voor het pensioensparen de keuze. Ofwel het oude regime pensioensparen (zie hiervoor), ofwel een hoger bedrag van € 1.230 opzijzetten.

Indien u dit doet, geniet u wel slechts een belastingvermindering van 25% in plaats van 30%. U zet dus € 270 extra opzij, maar dit zal u slechts € 19,5 extra belastingvoordeel opleveren. Wat ons betreft, is het sop de kolen niet waard…

7. Alle potjes gevuld -> Spaarplan

Zijn al uw fiscale potjes gevuld, of leveren deze geen fiscaal voordeel op? Dan kan u nog steeds sparen voor uw oude dag in de vorm van een verzekeringspolis. U betaalt een premietaks van 2%, geniet geen belastingvoordeel, maar wordt op het einde van de rit ook niet getaxeerd.

Door te opteren voor niet-fiscaal spaarplan spreidt u de inspanning, en houdt u op het einde van de rit een serieuze appel voor de dorst over.

Onze rangschikking is niet noodzakelijk de uwe…

In uw situatie is het echter perfect mogelijk dat het pensioensparen u een groter voordeel oplevert dan een VAPZ. Voor uw buurman kan net het omgekeerde het geval zijn, of misschien is het in zijn geval het beste om te opteren voor een IPT of POZ.

Elke pensioenstrategie dient op maat te worden uitgewerkt in functie van uw noden en wensen.

Fiscaliteit is 1 ding…

Fiscaliteit is één ding, kwaliteit een ander. Bij de uitwerking van een pensioenstrategie dienen we niet enkel te kijken of elke fiscale korf benut is. Er moet verder gekeken worden dan dat.

  • Werden er voldoende aanvullende dekkingen in uw pensioenplannen ingebouwd? We denken hierbij aan een gewaarborgd inkomen bij ziekte, of een overlijdensdekking.
  • Hoe zit het met de kostenstructuur van uw polissen, en staat tegenover deze kost ook een actieve opvolging ervan?
  • Kiest u voor een gewaarborgd rendement of koppelen we de pensioenopbouw aan beleggingsfondsen?
  • Wat wanneer u uw pensioenplannen wenst aan te wenden voor een investering in vastgoed?

Dit is maar een kleine greep uit de lijst aan vragen die u zich bijkomend kan stellen, en waar Strategica u met raad en daad in kan bijstaan.

Strategica - Pensioenplanning icoon

Iedereen moet langer aan het werk voor een kleiner pensioen. Het is de realiteit waar we allen mee geconfronteerd worden. Wat zal de impact zijn op uw pensioen?

"Strategica zorgde voor oplossingen op maat van onze familiale situatie. Sterke organisatie in persoonlijk advies!"
Van Damme – Oostende

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.