Altijd maal twee: Voordeel alle aard privégebruik woning

Opvallend nieuws uit de meest recente begrotingsronde! Zonder hier veel ruchtbaarheid aan te geven werd een oplossing gevonden voor de belasting op het privégebruik van een woning. 

Tot voor kort zag de regeling er als volgt uit:

U heeft een privé onroerend goed ter beschikking, eigendom van de vennootschap Gorki NV met een geïndexeerd kadastraal inkomen (K.I.) van € 1.258. U zal een belast worden op volgend voordeel:

100/60 x geïndexeerd K.I. x 1,25 (of zelfs 3,8 indien K.I. > 745).

Bijvoorbeeld: 100/60 x 1.258 x 3,8= €7.967

Wordt dezelfde woning u echter ter beschikking gesteld door een natuurlijk persoon, dan ziet de berekening er als volgt uit: 

100/60 x geïndexeerd K.I.

Bijvoorbeeld: 100/60 x € 1.258 = €2.097

De rechtspraak oordeelde de laatste jaren dat dit verschil in behandeling discriminerend was. Enkele maanden terug liet de regering weten zich uiteindelijk neer te leggen bij deze beslissing, waardoor elke waardering diende te gebeuren volgens de formule van een natuurlijk persoon.

De regering komt nu met een nieuwe berekeningsmethode. Het onderscheid tussen een ter beschikkingstelling door een natuurlijke of rechtspersoon wordt definitief weggewerkt. Ongeacht de eigenaar is het voortaan altijd maal twee. Er wordt ook niet langer rekening gehouden met de hoogte van het K.I.

100/60 x geïndexeerd K.I. x 2

Bijvoorbeeld: 100/60 x € 1.258 x 2= € 4.193

Het is nog onduidelijk wanneer deze nieuwe wet inwerking zal treden. Verwacht wordt dat dit retroactief toegepast zal worden vanaf 1 januari 2018.

Strategica - Altijd maal twee: Voordeel alle aard privégebruik woning
Strategica - Familiaal inkomen icoon

Het eerste onderdeel van financiële planning omvat de analyse en optimalisatie van uw gehele gezinsinkomen.

"We hebben Strategica gevonden. Zij hebben ons glashelder de do's en dont's uitgelegd."
De Paepe – Landegem

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.