Beste ondernemer, bent u nog mee?

Eén maand voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft de regering opnieuw een reeks maatregelen genomen met impact op u als ondernemer. Kunt u al lang niet meer volgen? Dan vindt u hieronder de belangrijkste regels en nieuwigheden op een rij. Met dank aan financieel adviseur Strategica.

Nieuwe vennootschapsbelasting: lagere belasting, meer loon?

De hervorming van de vennootschapsbelasting is een feit. Het basistarief in de vennootschapsbelasting daalt in 2018 van 33 naar 29,58 procent. In 2020 daalt ze naar 25 procent en vervalt de crisisbijdrage. Voor KMO’s geldt een nieuw verlaagd tarief van 20 procent op de eerste schijf van 100 000 euro. Let wel op: de toepassingsvoorwaarden om van het verlaagd tarief te kunnen genieten, worden eveneens grondig gewijzigd. Zo wordt onder meer de dividendvoorwaarde geschrapt. Ook de bezoldigingsvoorwaarde verandert. De minimumbezoldiging, toegekend aan tenminste één bedrijfsleider, wordt verhoogd van 36.000 naar 45.000 euro (mits enkele uitzonderingen).

 

Nieuw vennootschapsrecht op komst: tijd om uw statuten aan te passen

Het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen komt eraan. Op 4 juni 2018 diende de regering het wetsontwerp tot de invoering ervan in bij de Kamer. We verwachten de goedkeuring ervan tegen de herfst van 2018, zodat het ten laatste in 2019 in werking kan treden. Er wordt voorzien in een brede overgangstermijn. Voor bestaande vennootschappen wordt het nieuwe vennootschapsrecht van toepassing op 1 januari 2020. Er is dus nog even tijd om indien nodig uw statuten aan te passen. Het vernieuwde vennootschapsrecht staat in het teken van vereenvoudiging en flexibiliteit.

Opgelet met spaargeld uit uw vennootschap te halen

Tot eind 2017 kon u via een kapitaalvermindering goedkoop geld uit uw vennootschap halen. Door de kapitaalvermindering toe te passen op het gestort kapitaal, kon u de roerende voorheffing vermijden. Als u dit in 2018 wenst toe te passen, dan gebeurt de toerekening pro rata op het kapitaal en de reserves. Wanneer u de spaarcenten uit de vennootschap haalt, zal u 30 procent roerende verheffing betalen op de verhouding tussen het kapitaal en de reserves.

Leen voordelig geld aan uw eigen vennootschap

Geld lenen aan uw eigen vennootschap kan interessant zijn aangezien de interest rechtstreeks naar u terugvloeit. Deze techniek is een doorn in het oog van de bankier. Het is een fiscaalvriendelijke techniek om centen uit de vennootschap te halen. De aangerekende intrest is immers een aftrekbare kost, waar u zelf ‘slechts’ 30 procent roerende voorheffing op verschuldigd bent. Hou wel rekening met wat de fiscus als toelaatbaar beschouwt!

Eindelijk duidelijkheid over voordeel alle aard privégebruik woning

Wanneer een vennootschap gratis een woning aan haar bedrijfsleider ter beschikking stelt, wordt de bedrijfsleider hierop belast in de personenbelasting. Binnenkort wordt hiervoor een nieuwe berekeningsmethode van kracht. Het onderscheid tussen een terbeschikkingstelling door een natuurlijke of rechtspersoon wordt definitief weggewerkt. Om het even wie de eigenaar van de woning is: voortaan is het altijd maal twee. Er wordt ook niet langer rekening gehouden met de hoogte van het kadastraal inkomen.

Nieuwe formule: 100/60 x geïndexeerd K.I. x 2

Het is nog onduidelijk wanneer deze nieuwe wet inwerking zal treden. Verwacht wordt dat dit retroactief toegepast zal worden vanaf 1 januari 2018.

Nieuwe regels rond huwelijksvermogens en erfenissen: controleer uw contracten

Het huwelijksvermogensrecht bepaalt welke goederen aan welke echtgenoot toebehoren en hoe deze verdeeld worden bij echtscheiding of een overlijden. De bestaande huwelijksstelsels blijven behouden, toch zijn enkele wijzigingen noodzakelijk om de echtgenoten meer zekerheid en bescherming te bieden. Zo wordt voor een ondernemer, gehuwd onder het wettelijk stelsel, duidelijker afgelijnd wanneer beroepsgoederen, aandelen en cliënteel als eigen of als gemeenschappelijk vermogen worden beschouwd.

Sinds 1 september 2018 is naast het gewijzigde huwelijksvermogensrecht ook het nieuwe erfrecht en erfbelasting in werking getreden.

Sparen voor later: kies de formule op uw maat

Dat we een aanvullend pensioen zullen nodig hebben, daar is intussen iedereen van overtuigd. Weet in elk geval dat u dit op verschillende manieren kunt aanpakken. Op de website van Strategica vindt u een overzicht van de mogelijkheden om uw pensioen fiscaalvriendelijk aan te vullen. Daarbij staan ook de aanpassingen die voor 2018 gelden.

Hebt u hulp nodig, aarzel dan zeker niet om de specialisten van Strategica te contacteren.

Strategica - Beste ondernemer bent u nog mee
Strategica - Familiaal inkomen icoon

Het eerste onderdeel van financiële planning omvat de analyse en optimalisatie van uw gehele gezinsinkomen.

"We hebben Strategica gevonden. Zij hebben ons glashelder de do's en dont's uitgelegd."
De Paepe – Landegem

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.