De onbeslagbaarheid van de gezinswoning

Als ondernemer is het verstandig om je te beschermen tegen beroepsrisico’s. Zo kan de hoofdverblijfplaats van een ondernemer , veelal de privéwoning beschermd worden tegen inbeslagname van bepaalde schuldeisers. De wet voorziet een regeling voor zelfstandigen om bij een notaris naar keuze een verklaring van onbeslagbaarheid af te leggen.

Wanneer er een dubbele bestemming is van de hoofdverblijfplaats m.n. zowel privéwoning als beroepsactiviteit dan geldt de verklaring voor de volledige woning als de beroepsactiviteit niet meer dan 30% voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt. In het andere geval wordt enkel het privégedeelte van de hoofdverblijfplaats beschermd tegen beslag.

Voor wie?

Iedere zelfstandige in hoofdberoep, bijberoep en zelfs gepensioneerde zelfstandigen kunnen een verklaring van onbeslagbaarheid laten akteren.

Welke bescherming?

Via deze regeling is de ondernemer zijn privéwoning beschermd tegen uitwinning van zuivere professionele schuldeisers en niet tegen privé schuldeisers. Indien de schulden een gemengd karakter hebben dan kan de schuldeiser nog steeds verhaal uitoefenen op de privéwoning. Ook voor beroepsschulden die zijn ontstaan voor deze akte zal men alsnog beslag kunnen laten leggen.

Deze bescherming zal van rechtswege wegvallen door het overlijden van de zelfstandige of wanneer hij het onroerend goed niet langer als hoofdverblijfplaats benut. Indien de hoofdverblijfplaats van adres verandert, dan zal een nieuwe akte van onbeslagbaarheid moeten worden verleden om opnieuw dezelfde bescherming te genieten.

Ingeval van faillissement blijft de bescherming gelden. Ook wanneer de zelfstandige de hoofdverblijfplaats verkoopt, dan is de verkoopsom mits bepaalde voorwaarden beschermd tegen beslag (t.a.v. de professionele schuldeisers).

Hoe?

Er moet op straffe van nietigheid een notariële akte worden opgemaakt om van de bescherming te kunnen genieten. De verklaring omvat enkele vormvoorschriften. Zo moet er een gedetailleerde beschrijving worden gemaakt van de woning. De verklaring van onbeslagbaarheid wordt overgemaakt aan het register van het hypotheekkantoor gevestigd in het arrondissement waar het onroerend goed is gelegen. 

 

Strategica - onbeslagbaarheid gezinswoning
Strategica - Vermogensplanning icoon

Vermogensplanning biedt u comfort en ontzorgt. Één van de absolute succesfactoren is de structuur van deze planning.

"Dankzij Strategica staat onze financiële huishouding op punt!"
Pieters – Kallo

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.