De Wondernemers van Strategica: “Financieel advies voor elk moment in je leven”

Voor onze leningen en andere financiële transacties gaan we amper nog in het bankkantoor binnen. “Merkwaardig”, vindt financieel expert Tibald Rasschaert, “zeker nu geldkwesties hoe langer hoe ingewikkelder worden.” Bij Strategica pakken hij en zijn collega’s het dan ook radicaal anders aan. “Wij gaan bewust weer met onze klanten rond de keukentafel zitten. Je hebt die vertrouwensrelatie nodig om de juiste adviezen te kunnen geven.”

Alle drie werkten ze al jarenlang in de financiële wereld, maar alle drie vonden ze ook dat de service naar de klanten toe beter en vooral persoonlijker kon. En dus besloten Tibald Rasschaert, Guy Brackenier en Koen Dullaers om de handen in elkaar te slaan en het helemaal anders te gaan doen. Strategica was geboren.

Leg eens uit. Hoe onderscheiden jullie zich van andere financial planners?

Tibald Rasschaert, medebestuurder Strategica: “Herinner je je de jaren zestig? In die tijd was het heel gebruikelijk dat bankiers bij de mensen thuis over de vloer kwamen om geldzaken te bespreken. Tussen klant en adviseur was er toen een heel groot vertrouwen. Het is dat vertrouwen dat we met Strategica willen herstellen. We merken dat de financiële wereld onder impuls van de digitalisering erg onpersoonlijk is geworden. Mensen lezen enkele artikels online en nemen op basis daarvan financiële beslissingen, zonder met een expert te hebben gesproken. Nochtans is er heel wat kennis nodig om de toenemende en veranderende regelgeving te begrijpen en keuzes te maken die het best bij de eigen situatie passen. Velen informeren zich wel eens bij een boekhouder, bank, verzekeraar of notaris, maar zelden gaat het dan over het totaalbeeld. Dé sterkte van Strategica is dat wij overkoepelend werken, over de vier deeldomeinen van financiële planning (inkomen, pensioen, nalatenschap, vermogen) heen. Wanneer we adviezen formuleren, houden we rekening met het volledige plaatje én de familiale structuur. Vergelijk het met wat een dokter doet. Een klacht van een patiënt kan hij symptomatisch behandelen, maar hij kan ook de achterliggende oorzaken aanpakken, wat uiteindelijk een veel groter effect zal hebben.”  

Het vertrouwen van de klant winnen is allesbehalve vanzelfsprekend. Hoe krijgen jullie hem toch zover? 

“Meerdere keren per week organiseren we met Strategica infosessies over allerlei mogelijk actuele thema’s gelinkt aan fiscaliteit. Dat kan over erfbelasting gaan, maar evengoed over de taxshift of over vermogensbelasting. We proberen het zo bevattelijk mogelijk uit te leggen, zodat elke deelnemer er een boodschap aan heeft. Na afloop zijn er altijd enkelen die ruimere interesse hebben en komen informeren om met ons in zee te gaan. Toch starten we een samenwerking niet zomaar op. Aan beide kanten moeten we ervan overtuigd zijn dat er een win-win inzit. Om dat te achterhalen, voeren we een kennismakingsgesprek van enkele uren bij de klant thuis. Is de balans aan weerszijden positief, dan starten we het traject op.”

Hoe ziet zo’n traject eruit?

“Alles bij elkaar hebben we ongeveer een jaar – of een tiental gesprekken – nodig om de situatie van de klant in kaart te brengen en tot een basisstructuur te komen. In de jaren daarna gaan we twee à drie kaar bij de klant langs, voor opvolging of om bij te sturen bij bepaalde gebeurtenissen of beslissingen. Een scheiding, een kind dat huwt of een overlijden. Financieel en fiscaal is het allemaal erg ingrijpend. Bedoeling is dat wij op elk moment in het leven een adviserende gesprekspartner zijn. Dat kan omdat wij de financiële situatie van de klant door en door kennen. Meestal zelfs beter dan de klant. En we weten ook wat zijn persoonlijke doelstellingen en wensen zijn. Sommige klanten dromen er bijvoorbeeld van om op termijn een huis in Spanje te kopen of om op hun 55ste op pensioen te gaan. Voor hen vlooien we uit hoe ze dat financieel voor elkaar kunnen krijgen en welke acties ze daar gedurende hun loopbaan voor moeten nemen.”

Wie zijn jullie klanten? Vooral zelfstandigen en bedrijfsleiders?

“Het is een misvatting dat financiële planning er alleen voor zelfstandigen zou zijn. In ons klantenbestand zitten zowel zelfstandigen, werknemers als gepensioneerden. Het is ook niet zo dat wij voor onze dienstverlening een bepaalde financiële ondergrens hanteren. We willen af van die klassieke segmentering. Een 26-jarige met een beperkt vermogen kan voor ons op lange termijn een heel goede klant zijn. Dus waarom zouden we hem niet verder helpen? Dat is uiteindelijk wat wij willen doen: strategisch advies geven, met de lange termijn voor ogen.”  

De wetgeving verandert snel. Hoe blijven jullie adviseurs op de hoogte van alle wijzigingen?

“Onze acht adviseurs staan er natuurlijk niet alleen voor. Het hele Strategica-team bestaat uit 26 mensen, waarvan een behoorlijk deel juridische experts. Zij volgen achter de schermen de nieuwe wetgeving op en ondersteunen de adviseurs in hun opdracht. Elke week is er wel iemand die extern een opleiding volgt. Hij of zij zorgt er vervolgens voor dat die kennis verder in het bedrijf verspreid raakt. Sowieso zitten we ook twee keer per maand met alle collega’s samen om ervaringen te delen en kennis uit te wisselen.”

Waar willen jullie over tien jaar staan met Strategica?

“Onze focus ligt nu op Oost- en West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Henegouwen en dat zal zeker nog even zo blijven. We hebben bij de start bewust beslist om het bedrijf kleinschalig te houden qua regio. Want groeien we te snel, dan komt de kwaliteit van de dienstverlening mogelijk in gevaar. Op termijn willen we zeker naar de andere provincies uitbreiden, maar dan wel pas wanneer we daar de juiste gekwalificeerde mensen voor in huis hebben.”

http://www.madeinoostvlaanderen.be/wondernemers/de-wondernemers-van-stra...

http://www.madeinwest-vlaanderen.be/wondernemers/de-wondernemers-van-str...

Door Hermien Van Oost | 26.03.2018

Strategica - Financieel advies voor elk moment in je leven
"Advies met kennis van zaken heeft ons weloverwogen beslissingen doen nemen. Aanrader!"
Leliaert – Temse

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.