Generation skipping: haasje over met je erfenis

De gemiddelde levensverwachting blijft alsmaar stijgen, waardoor kinderen pas op latere leeftijd erven van hun ouders. Vaak hebben ze dat vermogen op dat moment niet meer zo nodig, maar kunnen hun kinderen het beter gebruiken. Via generation skipping laat men (bepaalde) goederen rechtstreeks toekomen aan de kleinkinderen, en slaat men een generatie (de kinderen) over. Op die manier wordt erfbelasting uitgespaard. Een deel van het vermogen wordt slechts 1 maal belast bij het overlijden van de grootouders, in plaats van twee maal, bij het overlijden van de grootouders en de ouders.

Testament

Grootouders kunnen zelf beslissen om een deel van hun vermogen over te dragen aan hun kleinkinderen, bijvoorbeeld via de opmaak van een testament. Een testament heeft het voordeel dat het steeds herroepbaar is. Bovendien kan het gekoppeld worden aan bepaalde voorwaarden. Belangrijk is wel dat de kleinkinderen in principe enkel het beschikbaar deel kunnen erven, daar de kinderen altijd recht hebben op hun wettelijke reserve. Sinds de inwerkingtreding van het nieuwe erfrecht op 1 september 2018 is de reserve van de kinderen herleid tot de helft van de nalatenschap, ongeacht het aantal kinderen dat u heeft. Bijgevolg kan u vrij beschikken over de andere helft, het beschikbaar deel.

Erfovereenkomst

Overweegt u om toch meer dan het beschikbaar deel te legateren aan uw kleinkinderen, dan kan een erfovereenkomst een oplossing bieden. Dergelijke overeenkomst biedt ouders en kinderen de mogelijkheid om met elkaar afspraken te maken over een nog niet-opengevallen nalatenschap. Er gelden geen wettelijke beperkingen, waardoor u in principe alle richtingen uit kan met deze erfovereenkomst. Het is echter wel de bedoeling dat de overeenkomst evenwichtig is en dat alle betrokkenen zich erin kunnen terugvinden. De regeling moet trouwens formeel op papier worden gezet.

Erfenissprong  

Sinds 2013 kunnen de kinderen van de erflater zelf beslissen om hun erfenis te verwerpen ten voordeel van hun kinderen (erfenissprong). Hier ligt de beslissing bij de kinderen en niet bij de ouders.  

Via plaatsvervulling zal het verworpen erfdeel van het kind dan doorstromen naar zijn kinderen, de kleinkinderen.

In het voormalig erfrecht was het verwerpen van de nalatenschap een “alles of niets verhaal”. Gedeeltelijk verwerpen was geen optie. Hierdoor werd door kinderen niet zo vaak geopteerd om de nalatenschap te verwerpen. Veelal wenst men zelf bepaalde goederen bij te houden of vindt men de eigen kinderen nog niet volwassen genoeg om al de volledige erfenis van de grootouders te krijgen.

Sinds de inwerkingtreding van het nieuwe erfrecht op 1 september 2018 is de regelgeving hieromtrent aangepast. Een verwerping is nog steeds een “alles of niets verhaal”, maar een kind kan voortaan de nalatenschap aanvaarden en binnen het jaar deels of geheel de nalatenschap belastingvrij doorschenken aan de volgende generatie. Om te bewijzen dat de schenking binnen de termijn van één jaar na het overlijden plaatsvond, dient de schenking te worden vastgelegd in een notariële akte.

Het Strategica team staat voor u klaar om een planning op maat uit te werken.

Strategica - Generation skipping
Strategica - Vermogensplanning icoon

Vermogensplanning biedt u comfort en ontzorgt. Één van de absolute succesfactoren is de structuur van deze planning.

"We hebben Strategica gevonden. Zij hebben ons glashelder de do's en dont's uitgelegd."
De Paepe – Landegem

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.