Het nut van een overlijdensverzekering

Wat indien u komt te overlijden? Hoe kan u vermijden dat uw nabestaanden financieel niet in de kou blijven staan of bij uw overlijden een pak successierechten moeten betalen met gelden vanuit de nalatenschap of met eigen gelden.

Om uw nabestaanden te beschermen tegen de financiële gevolgen van uw overlijden, kan er een levensverzekering worden afgesloten die voorziet in een tijdelijke overlijdensdekking.

Waarom een overlijdensdekking?

Een overlijdensdekking kan nuttig zijn in verschillende situaties.

Indien uw erfgenamen bij uw overlijden een pak successierechten moeten betalen, en er zijn op vandaag nog geen mogelijkheden om een successieplanning uit te werken, dan is de overlijdensdekking een ideaal vehikel om deze successiekost op te vangen.

Bent u de grootste kostwinner en wilt u dat uw partner en/of kinderen zonder financiële zorgen verder kunnen? Ook hier kan een overlijdensdekking een oplossing bieden.

Zelfs wanneer er reeds een successieplanning werd uitgewerkt, is een tijdelijke overlijdensdekking een must. Wanneer u als schenker binnen de drie jaar na een niet geregistreerde schenking komt te overlijden, is de begiftigde hierop alsnog successierechten verschuldigd. Door een tijdelijke overlijdensverzekering van drie jaar af te sluiten, kan dit risico worden ingedekt.

Een andere mogelijkheid kadert in een regeling tussen twee vennoten. Zo kan elke vennoot in zijn voordeel een overlijdensdekking afsluiten op het hoofd van zijn medevennoot. Bij een overlijden zal de langstlevende vennoot over de nodige financiële middelen beschikken om de aandelen van de overleden vennoot over te kopen.

Welke configuratie?

In een volgende stap dient er ook aandacht te worden besteed aan de configuratie van de polis. In elke overlijdensdekking zijn er immers drie partijen, dewelke u vrij kan kiezen:

  1. Verzekeringsnemer: degene die de zeggenschap heeft over de polis en de premies betaalt
  2. Verzekerde: degene op wiens hoofd de verzekering is afgesloten
  3. Begunstigde: degene die het kapitaal ontvangt bij het overlijden van de verzekerde

Zo wordt er bij een levensverzekering geregeld gebruik gemaakt van een ABA-configuratie. Door een verzekering in uw eigen voordeel af te sluiten op het hoofd van iemand anders, zijn er immers in principe geen successierechten verschuldigd op het overlijdenskapitaal. Het betreft een zgn. ‘beding ten gunste van zichzelf’.

Dit biedt mogelijkheden voor gehuwden onder het stelsel van scheiding van goederen en wettelijk samenwonenden die via een overlijdensverzekering de langstlevende financieel willen beschermen. Hetzelfde geldt voor kinderen die een overlijdensdekking afsluiten op het hoofd van hun ouder(s) ter financiering van de successiekost.

Voor gehuwden onder een gemeenschapsstelsel geldt deze mogelijkheid niet, behalve wanneer zij de premies kunnen financieren via eigen gelden. Betekent dit dat voor hen een overlijdensdekking geen nut heeft? Helemaal niet. Ook voor hen is een overlijdensdekking meer dan nuttig, en zelfs vaak noodzakelijk. In een andere configuratie dient u bij de bepaling van het verzekerd bedrag rekening te houden met de hierop verschuldigde erfbelasting.

Daarnaast is het ook mogelijk om een bijkomende overlijdensdekking te koppelen aan een pensioenpolis, al dan niet via de vennootschap, waardoor u een deel van de premie fiscaal kan recupereren. Wederom dient u er dan aandacht voor te hebben dat het eindkapitaal een beperkte eindtaxatie kan ondergaan.

Eén ding staat echter vast: Hoe vroeger u zich indekt tegen een mogelijk overlijden, hoe voordeliger dit voor u is. Uiteraard is elke situatie verschillend, en dient zowel het bedrag, de looptijd en configuratie van de polis op uw maat te worden uitgewerkt. De specialisten van Strategica staan u hier graag in bij.

Strategica - Het nut van een overlijdensverzekering
Strategica - Pensioenplanning icoon

Iedereen moet langer aan het werk voor een kleiner pensioen. Het is de realiteit waar we allen mee geconfronteerd worden. Wat zal de impact zijn op uw pensioen?

"Persoonlijk vond ik het belangrijk om een goede match te hebben met mijn adviseur en me goed te voelen"
De Bock – Lokeren

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.