Het POZ, de nieuwste vorm van aanvullende pensioenopbouw

Pensioensparen, lange termijnsparen, VAPZ, groepsverzekering, IPT. De waaier aan aanvullende pensioenopbouw was al erg breed en vanaf dit jaar komt er nog eentje bij, de POZ. De nieuwste vorm van aanvullende pensioenopbouw, specifiek voor zelfstandigen zonder vennootschap. We schetsen hierbij kort de contouren van dit nieuwe pensioenvehikel.

Een zelfstandige activiteit uitvoeren met of zonder vennootschap. Het is een vraag die elke zelfstandige zich stelt. Eén van de argumenten om een vennootschap op te richten, was de mogelijkheid tot opbouw van een aanzienlijk aanvullend pensioen. Via de vennootschap kan u door middel van een IPT of groepsverzekering op fiscaalvriendelijke wijze die noodzakelijke appel voor de dorst opzij zetten.

Voor zelfstandigen zonder vennootschap was deze mogelijkheid er niet, tot op vandaag. Via het POZ, de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen, wordt deze ongelijkheid (deels) weggewerkt.

Voor wie?

Het POZ is toegankelijk voor eenmanszaken en vrije beroepers, of zelfs voor zelfstandigen in bijberoep mits zij voldoende hoge inkomsten hebben. Daarnaast kunnen ook meewerkende partners, werkend onder het maxi-statuut, van deze pensioenopbouw gebruik maken.

Fiscaliteit van de premie

De betaalde premies genieten een belastingvermindering van 30%. Tevens wordt er nog een bijkomende besparing gerealiseerd via de aanvullende gemeentebelasting. Indien deze gemeentebelasting in uw gemeente bijvoorbeeld op 7% ligt, dan bedraagt de effectieve belastingvermindering 32,1% (= 30% x 1,07).

Op de betaalde premies is er tevens een premietaks verschuldigd van 4,4%. Deze taks is dezelfde als deze voor een IPT bij zelfstandige bedrijfsleiders.

Beperking: 80%-grens

Dit belastingvoordeel is echter niet onbeperkt. Net zoals bij de IPT wordt het fiscaal voordeel ingeperkt door middel van de 80%-grens. Voor de POZ krijgt de 80%-grens zijn eigen invulling, al blijft het basisprincipe hetzelfde:

De premies zijn slechts aftrekbaar in zoverre dat het beroepsgerelateerd aanvullend pensioen, aangevuld met het wettelijk pensioen, niet meer zal bedragen dan 80% van het laatste beroepsinkomen. Zonder verder op de technische berekening in te gaan, worden hierbij volgende parameters in rekening gebracht:

  • De leeftijd en burgerlijke staat van de zelfstandige;
  • Beroepsinkomen = het gemiddeld netto beroepsinkomen van de afgelopen drie jaar, verhoogd met de verschuldigde sociale bijdragen + eventuele VAPZ-premie;
  • Wettelijk pensioen: 25% van het referentie-inkomen, rekening houdend met de geldende minimum- en maximumpensioenen;
  • De loopbaan als zelfstandige met als vroegst mogelijke start 1/1/2018;
  • Andere beroepsgerelateerde pensioenopbouw (VAP, IPT, groepsverzekering,…)

Fiscaliteit bij uitkering

De uitkering van het POZ-kapitaal zal getaxeerd worden aan een tarief van 10% in de personenbelasting, aangevuld met gemeentebelasting.

Dit tarief geldt wanneer de zelfstandige voldoet aan de voorwaarden om een wettelijk (vervroegd) pensioen op te nemen, evenals bij overlijden. In alle andere gevallen zal het opgebouwde kapitaal belast worden aan een tarief van 33%.

Verder zal u, net zoals bij een VAPZ of IPT, onderworpen zijn aan een RIZIV-bijdrage van 3,55%, evenals een solidariteitsbijdrage dewelke kan opklimmen tot 2%.

Vastgoedfinanciering

Indien u voor uw pensionering een deel van het POZ-kapitaal wenst te gebruiken voor een vastgoedfinanciering, dan kan dat. U kan het opgebouwde kapitaal via de technieken van voorschot of inpandgave aanwenden voor investeringen in onroerende goederen.

Conclusie

Het POZ vult zonder meer een hiaat in ons pensioenlandschap, waardoor elke zelfstandige dat noodzakelijk aanvullend pensioen op een fiscaalvriendelijke wijze kan opbouwen.

Het POZ wordt dan ook een onontbeerlijk element in de inkomens- en pensioenstrategie voor dit type van zelfstandigen. De complexiteit ervan, en meer bepaald de berekening van de 80%-regel, maakt de optimalisatie echter voer voor specialisten. Aarzel dan ook niet om Strategica hierover te contacteren.

Strategica - Het POZ, de nieuwste vorm van aanvullende pensioenopbouw
Strategica - Pensioenplanning icoon

Iedereen moet langer aan het werk voor een kleiner pensioen. Het is de realiteit waar we allen mee geconfronteerd worden. Wat zal de impact zijn op uw pensioen?

"Er is een hechte vertrouwensband ontstaan met onze adviseur, die steeds bereikbaar is voor onze vragen"
Van Nieuwenhove & Bracke - Gent

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.