Het zomerakkoord en uw beleggingsportefeuille

Eind juli werd het zomerakkoord van regering Michel voorgesteld. Dit politiek akkoord verandert voor de zoveelste keer de fiscaliteit en het klimaat voor de beleggers en spaarders. Hier bespreken we kort de belangrijkste maatregelen voor u.  

Spaargeld stimuleren

Ondanks de lage rentevoeten blijven de Belgen massaal vasthouden aan het traditionele spaarboekje. Er wordt in het totaal ongeveer 250 miljard euro door alle Belgen op spaarboekjes geparkeerd. Via enkele maatregelen, voorgesteld in het zomerakkoord, wenst de federale regering nu dit spaargeld te activeren en het investeren in aandelen te stimuleren.

1/ Halvering vrijstelling intresten op spaarboekje

Er geldt op heden een fiscale vrijstelling voor de intresten van spaarboekjes tot € 1 880 per persoon. Boven deze vrijgestelde grens wordt er 15% roerende voorheffing aangerekend. Vanaf 2018 zal deze fiscale vrijstelling dalen naar € 940. In de huidige marktomstandigheden zal deze maatregel weinig mensen treffen. Ter illustratie, op heden kennen we een rentevoet van ongeveer 0,11% op het spaarboekje, waardoor je nog steeds € 854 545 per persoon belastingvrij kan sparen.

De impact zal echter groot zijn wanneer de rentevoeten weer gaan stijgen. De rente heeft de voorbije maanden wel haar laagste punt bereikt, waardoor een stijging van de rentevoeten nakend is. Neem bijvoorbeeld een rentevoet van 1%, dan kan men nog ‘slechts’ € 94 000 belastingvrij sparen.  

2/ Fiscale vrijstelling eerste schijf van dividenden

Dividenden van aandelen zijn sinds begin 2017 onderhevig aan 30% roerende voorheffing. Om het investeringsklimaat en de economie te stimuleren heeft de federale regering beslist om de eerste schijf van € 627 dividend voortaan vrij te stellen van roerende voorheffing. Dit betekent een besparing van € 188,1 voor de belegger.

Bijvoorbeeld: Rekening houdend met een bruto rendement van 3% op aandelen kan u ongeveer € 20 000 beleggen in aandelen zonder roerende voorheffing te betalen op het dividend.

 

Derde keer, goede keer?

De “rijkentaks”, de speculatietaks…. hun bestaan was van korte duur. Voor de derde maal richt de federale regering zich tot de belegger om inkomsten te genereren en aldus het begrotingstekort op te vangen. Ditmaal heeft men het gemunt op de effectenrekeningen. Enkele opvallende ingrepen worden hier toegelicht.  

1/ Nieuwe effectentaks

Vanaf 2018 zal er een taks van 0,15% geheven worden op effectenrekeningen die de totale waarde van € 500 000 overschrijden. De belastingvrije som is aldus € 500 000 per persoon. De taks viseert beursgenoteerde aandelen, obligaties en beleggingsfondsen. Niet-beursgenoteerde aandelen, pensioenspaarfondsen en de beleggingsverzekeringen (tak 23) worden niet in rekening genomen.

De taks zal verschuldigd zijn op de totale waarde van de effectenrekening, niet louter op het overschrijdende gedeelte. Ter illustratie: Piet heeft een rekening ter waarde van € 800 000, dan betaalt hij de taks op de som van € 800 000 en niet op het overschrijdende gedeelte van € 300 000. Of nog, persoon X met een effectenrekening van € 499 999 wordt gevrijwaard van de belasting, terwijl persoon Y met een effectenrekening van € 500 001 wel de taks dient te betalen. Deze visie van de federale regering zal ongetwijfeld nog controverse uitlokken.

2/  Reynderstaks: ruimere toepassing

Op heden worden alleen de meerwaarden op het obligatieluik van een beleggingsfonds belast als dat fonds minstens 25% van zijn assets investeert in obligaties. Deze minimumgrens van 25% zal verdwijnen voor nieuwe fondsen.  Met andere woorden, ook fondsen die minder dan 25 procent van hun activa investeren in obligaties, moeten voortaan roerende voorheffing betalen op de meerwaarde op obligaties. Merk op, pure aandelenfondsen worden niet getroffen.

3/ Verhoging beurstaks

Ook de beurstaks wordt in 2018 opnieuw verhoogd. De taks op de aan- en verkoop van aandelen stijgt van 0,27% naar 0,35% en de taks op obligaties van 0,09% naar 0,12%. Deze maatregel zal natuurlijk enkel inkomsten voor de regering opleveren indien de beurshandel hier niet door ineenstuikt.

 

Pensioensparen: de keuze?

Pensioensparen kan je beschouwen als een toekomstige portefeuille. Wie aan pensioensparen doet, zal voortaan kunnen kiezen. Onderstaand schema toont de keuzemogelijkheden:

Keuze

Premie

Tarief

Belastingvoordeel

Huidig regime

€ 940

30%

€ 282

Verhogen

€ 1 200

25%

€ 300

 

Concreet: U kan er aldus voor opteren om € 260 extra aan de kant te zetten voor een bijkomend belastingvoordeel van € 18. De moeite waard?

 

Besluit

De federale regering wenst de particuliere beleggers en spaarders extra belastingen te doen betalen om het begrotingstekort in te perken en de “taks shift” te financieren. Het ziet er naar uit dat enkel de kleine aandeelbeleggers zullen profiteren.

Of deze voorgestelde maatregelen de gehoopte inkomsten zullen opleveren en ook daadwerkelijk wetgeving zullen worden, valt nog af te wachten. Wat als een belastingplichtige zijn gedrag gaat veranderen? Denk maar aan een investering in vastgoed, de gevrijwaarde beleggingsverzekeringen, schenkingen…

Wenst u niet voor verrassingen te staan in 2018, vraag dan zeker raad bij Strategica!

 

Het zomerakkoord en uw beleggingsportefeuille
Strategica - Familiaal inkomen icoon

Het eerste onderdeel van financiële planning omvat de analyse en optimalisatie van uw gehele gezinsinkomen.

"We hebben Strategica gevonden. Zij hebben ons glashelder de do's en dont's uitgelegd."
De Paepe – Landegem

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.