Nieuw of oud erfrecht? Heeft u al gekozen?

De hervorming van het erfrecht brengt heel wat denkwerk met zich mee. De nieuwe regels worden van toepassing vanaf 1 september 2018. U leest hier de verschillende wijzigingen die in werking zullen treden.

Een belangrijk onderdeel van deze hervorming gaat over de waardering van reeds gedane (en toekomstige) schenkingen. Afhankelijk van uw situatie kan het wenselijk zijn om de oude regels van toepassing te laten. Voor wie niets onderneemt wordt automatisch het nieuwe erfrecht van kracht indien uw nalatenschap openvalt na deze datum. Indien de oude regels voordeliger zijn, dan moet u actie ondernemen en een verklaring van behoud afleggen voor uw notaris.

We illustreren het nut van de akte van behoud aan de hand van een voorbeeld:

Pieter heeft twee kinderen, Martha en Lucas. Martha heeft reeds 18 jaar geleden van haar vader een schenking gekregen van €50.000 op rekening. Ze heeft in het jaar 2000 samen met haar partner een appartement gekocht. Lucas is een stuk jonger en heeft tot op heden nog geen schenking gekregen van zijn vader. Pieter wenst echter zijn beide kinderen gelijk te behandelen. De geschonken som van €50.000 zal als voorschot op erfdeel van Martha worden beschouwd bij het openvallen van de nalatenschap van vader Pieter. Stel dat:

Pieter komt te overlijden voor 31/8/2018
€ 50.000 roerende waarden blijven ook 18j later dezelfde waarde in de nalatenschap behouden: €50.000

Pieter komt te overlijden op 1/9/2018
€50.000 + indexering vanaf de dag van de schenking tot op de dag van het overlijden

Er wordt rekening gehouden met het indexcijfer der consumptieprijzen. Concreet zal de notaris een grotere som afhouden van Martha haar erfdeel en zal ze minder erven dan haar broer Pieter. De nieuwe regels worden dus ook van toepassing op schenkingen uit het verleden. Indien dit niet overeenstemt met de wil van vader Pieter dan is hij genoodzaakt om een verklaring van behoud te tekenen.

De termijn om deze verklaring af te leggen zal worden verlengd tot 1/3/2019 omdat het in vele situaties een pak meer denkwerk vergt dan voorzien. De gevolgen van het nieuwe erfrecht sijpelen langzaam door bij de goede huisvader die misschien al enige schenkingen heeft gedaan. De federatie van het Notariaat is vragende partij om de datum te verlengen t.e.m. 31/8/2019 maar dit is nog niet goedgekeurd.

 

Strategica - nieuw of oud erfrecht?
Strategica - Successieplanning icoon

U heeft met zorg uw vermogen opgebouwd. En ooit komt het moment dat u het gaat overdragen.

"Wij zijn op een professionele en discrete manier geholpen. Financieel advies aan de keukentafel is atyptisch geworden."
Heirman – Pepingen

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.