Sociale bescherming van de zelfstandige: weer een stap(je) vooruit

Door onvoorziene omstandigheden (ongeval, ziekte,…) kan uw leven plots veranderen. Het niet kunnen uitoefenen (tijdelijk of blijvend) van uw zelfstandige activiteit, kan echter verstrekkende gevolgen hebben. Sinds begin dit jaar biedt het zelfstandigenstatuut weer iets meer bescherming, al is dit relatief.

Versnelde uitkering voor zelfstandigen

Indien u als zelfstandige arbeidsongeschikt wordt, heeft u recht op een uitkering in de vorm van een dagvergoeding. Deze vergoeding wordt u toegekend voor elke dag van het jaar, behalve voor de zondagen.

Sinds dit jaar is de wachtperiode gehalveerd. Vanaf heden wordt u een vergoeding toegekend vanaf de 3de week van arbeidsongeschiktheid, waarbij dit voorheen pas gebeurde vanaf de tweede maand van arbeidsongeschiktheid. De eerste twee weken krijgt u niets.

De dagvergoeding varieert in functie van uw gezinssituatie en de duur van de arbeidsongeschiktheid.

Gezinssituatie

Dagvergoeding

Op jaarbasis

Alleenstaande

€ 46,96

€ 14.305,20

Samenwonende

€ 35,76 *

€ 10.969,92

Met gezinslast

€ 58,68

€ 17.874,48

(* vanaf tweede jaar en mits stopzetting bedrijf: € 39,98)

Om recht te hebben op de volledige uitkering, dient de arbeidsongeschiktheid tijdig en correct te worden aangegeven. Het daartoe bestemde getuigschrift dient nu ook binnen deze termijn van 14 dagen bij de adviserend arts van uw ziekenfonds te worden ingediend. In het verleden had u hiervoor eveneens een maand de tijd.

Volstaat de wettelijke uitkering?

Vaak is deze uitkering aanzienlijk lager dan uw normale beroepsinkomen, waardoor het risico op een mogelijke inkomensval ingeval van arbeidsongeschiktheid groot is.

Als zelfstandige is het dan ook ten zeerste aangewezen om een bijkomende bescherming te voorzien via een polis gewaarborgd inkomen. Zo verzekert u zich voor dat vaak noodzakelijke extra inkomen, als aanvulling op de wettelijke uitkering. Maar hoe?

  • Werkt u het best via een aparte verzekering, of koppelt u het gewaarborgd inkomen best aan een pensioenverzekering (pensioensparen, VAPZ, IPT, POZ,…). 
  • Tot welk niveau dient u zich in te dekken? Misschien heeft u zelf al een buffer opgebouwd dewelke u kan aanspreken.
  • Welke wachttijd wenst u op te nemen?
  • Wenst u een klimmende rente, dewelke de impact van de inflatie opvangt, of houdt u deze liever constant?
  • En wat met de vennootschap? Indien u de spilfiguur bent van uw onderneming, is het mogelijks niet voldoende om uitsluitend uw eigen inkomen te verzekeren, maar moet er ook gekeken worden naar de het inkomen van de vennootschap. Dit zeker wanneer er heel wat vaste kosten zijn.

Het antwoord op al deze vragen zal een belangrijke impact hebben op de waarborgen, evenals de verzekeringspremie, samen met nog heel wat parameters (leeftijd, beroep, medisch verleden,…)

Hoe u dit nu het best aanpakt is dan ook niet in één bijdrage te vatten. Dit vereist maatwerk, toegespitst op uw situatie.

De zelfstandige: een volwaardig sociaal statuut?

Desalniettemin stellen we vast dat de bescherming van de zelfstandigen erop vooruitgaat. Een stap in de goede richting.

Naast de halvering van bovenvermelde wachtperiode werd het minimumpensioen voor zelfstandigen reeds gelijkgeschakeld met het minimumpensioen voor werknemers. Recent werd dan ook het POZ (pensioenovereenkomst voor zelfstandigen) ingevoerd, waardoor ook de mogelijkheden inzake aanvullende pensioenopbouw toenemen.

De verschuldigde sociale bijdragen door een zelfstandige werden de laatste jaren dan weer verlaagd. Voor deze verhoogde bescherming moet de zelfstandige in 2018 een percentage van 20,5% afdragen, terwijl dit enkele jaren terug nog 22% was.

Desondanks hinkt het statuut van zelfstandige nog steeds achterop ten opzichte van de werknemers en ambtenaren. Om tot een volwaardige bescherming te komen, zowel op het vlak van pensioen- als inkomensbescherming, dient de zelfstandige nog altijd zelf actie te ondernemen. 

sociale bescherming van de zelfstandige - strategica
Strategica - Pensioenplanning icoon

Iedereen moet langer aan het werk voor een kleiner pensioen. Het is de realiteit waar we allen mee geconfronteerd worden. Wat zal de impact zijn op uw pensioen?

"Als ondernemers hebben we niet veel tijd voor onze privézaken. Strategica bewaart voor ons het overzicht en stelt doelgerichte oplossingen voor."
Verschelden - Ieper

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.