Uitvallen door ziekte of ongeval, het kan ieder van ons overkomen

Een werknemer die uitvalt door ziekte of ongeval, krijgt de eerste maand een gewaarborgd loon en valt daarna terug op een percentage van de brutowedde.

Voor zelfstandigen wordt dit niet berekend op basis van het inkomen, maar op basis van de gezinssituatie. Een bezoldiging van € 1.000 euro of € 6.000 per maand, maakt niet uit, iedere zelfstandige krijgt dezelfde uitkering via het ziekenfonds.

Wat krijgt u als zelfstandige van het ziekenfonds?

Te bekijken volgens uw gezinssituatie:

  • Kind ten laste: 

U krijgt een dagvergoeding van € 62,08.
Op maandbasis komt dit ongeveer neer op € 1.614.

  • Alleenstaand:       

U krijgt een dagvergoeding van € 49,68.
Op maandbasis komt dit ongeveer neer op € 1.292.

  • Samenwonend*: 

U krijgt een dagvergoeding van € 38,10.
Op maandbasis komt dit ongeveer neer op € 991.

* onder welke vorm u samenwoont, maakt hier niet uit. Van zodra uw partner een bepaald inkomen heeft, zal u aanzien worden als samenwonende. Indien uw partner een laag inkomen heeft, zal u een uitkering als alleenstaande ontvangen.

De uitkering door het ziekenfonds is dus beperkt en wordt nog belast in de personenbelasting. Daarom is doorgaans interessant om een bijkomende verzekering af te sluiten.

 

Bijkomende verzekering: Gewaarborgd inkomen

Welke dekking geeft deze verzekering?

Deze verzekering kunt u volledig afstemmen op uw wensen en noden, rekening houdend met de maximale rente die u mag verzekeren. Deze bedraagt 80% van uw bruto jaarbezoldiging.

Een rente uit een verzekering “Gewaarborgd inkomen” zal uitgekeerd worden, indien u arbeidsongeschikt wordt door ziekte of ongeval en dit zowel bij een privé als beroepsongeval.

Voorbeeld:

Stel u heeft een bruto bezoldiging van € 50.000, hiermee kan u een jaarrente verzekeren van 80% van € 50.000 = € 40.000.

Indien u door de geneesheer voor 40% arbeidsongeschikt bent verklaard, zal u een maandrente ontvangen van:

€ 40.000 x 40% / 12 maanden = € 1.333 (bruto: hierop wordt nog bedrijfsvoorheffing afgehouden).

De ontvangen rentes worden in de personenbelasting belast als een vervangingsinkomen.

 

Verwar een verzekering gewaarborgd inkomen niet met een ongevallenverzekering. Deze verzekering voorziet enkel een dekking bij arbeidsongeschiktheid door ongeval.

 

Wat is de kostprijs van een verzekering “Gewaarborgd inkomen”?

De jaarpremie wordt berekend op basis van:

  • Uw leeftijd: hoe jonger u bent, hoe groter de kans dat u nog geen medische achtergrond heeft en dus hoe lager de kans op een verhoogde premie of uitsluiting.
  • De gewenste wachttijd vooraleer uw verzekering een eerste keer rente uitkeert (bv. 30 dagen)
  • De gekozen rente.

De jaarpremie wordt meestal gekoppeld aan uw andere polissen voor pensioensopbouw omdat dit voordeliger uitkomt. Ook is deze premie voor beiden fiscaal aftrekbaar als beroepskost.

Het is duidelijk dat de uitkering via het ziekenfonds niet voldoende is om uw lopende uitgaven te bekostigen. Strategica begeleidt u graag in de keuze van de meest geschikte verzekering “Gewaarborgd inkomen”.

contacteer ons

"We hebben Strategica gevonden. Zij hebben ons glashelder de do's en dont's uitgelegd."
De Paepe – Landegem

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.