Uw maatschap en het gewijzigde ondernemingsrecht: wat is de impact?

Al decennia lang wordt de burgerlijke maatschap beschouwd als een flexibel instrument voor successieplanning. Zo wordt een maatschap veelal gebruikt door ouders die een portefeuille, waardevolle kunstvoorwerpen, een onroerend patrimonium… willen overdragen naar de volgende generatie met behoud van controle. De wetgever geeft door recente wijziging een extra erkenning aan dit instrument.

Nieuw ondernemingsrecht

De hervorming van het ondernemingsrecht werd reeds lange tijd aangekondigd.  Op 27 april 2018 verscheen uiteindelijk de wet houdende hervorming van het ondernemingsrecht in het Belgisch Staatsblad. Zo wordt onder meer een ruimer, moderner begrip “onderneming” aangevoerd. Ingevolge deze ruimere definitie zal de wetgever voortaan ook de maatschap beschouwen als een onderneming, met als gevolg dat de spelregels van het ondernemingsrecht ook van toepassing zullen zijn op de maatschap. Deze wet treedt in werking op 1 november 2018.

Wat is nu concreet de impact van deze nieuwe wetgeving voor een burgerlijke maatschap? Hierna halen we de belangrijkste gevolgen aan:

  • Vanaf de inwerkingtreding van voormelde wet zal er geen onderscheid meer worden gemaakt tussen een burgerlijke en handelsvennootschap. Concreet houdt dit in dat de maatschap zal beschouwd worden zoals elke andere onderneming in de zin van artikel I.1,1° Wetboek Economisch Recht.
  • Iedere maat van een maatschap zal voor het geheel van de schulden van de maatschap kunnen worden aangesproken. Met ander woorden zal iedere maat hoofdelijk aansprakelijk zijn en van deze aansprakelijkheid kan niet worden afgeweken door een uitdrukkelijk beding.
  • Een maatschap zal verplicht inschrijving moeten nemen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO). Bestaande maatschappen krijgen echter wel de tijd tot eind april 2019 om zich in te schrijven, al kan de Koning deze datum nog vervroegen.
  • Iedere maatschap zal ook boekhoudplichtig zijn. In principe dienen ondernemingen een dubbele boekhouding te voeren. Echter, er wordt vermoed dat een vereenvoudigde boekhouding zal volstaan voor de maatschap waarvan de omzet  € 500 000 niet overschrijdt.
  • Een burgerlijke maatschap zal tevens verplicht worden hun boeken gedurende 7 jaar te bewaren.

Conclusie

Deze wijziging maakt van de maatschap een officiële onderneming en zal in de praktijk aanleiding geven tot een hogere administratieve last. Desdanks blijft het in vele situaties een flexibel planningsinstrument. Wie een maatschap wenst op te richten na 1 november 2018, zal zich meteen dienen te schikken naar de nieuwe spelregels. Voor bestaande maatschappen wordt er een overgangsperiode voorzien, wat u voldoende tijd geeft om de nodige voorbereidingen te treffen. Mocht u hieromtrent vragen hebben, aarzel dan niet uw Strategica adviseur te contacteren.

Strategica - Uw maatschap en het gewijzigde ondernemingsrecht: wat is de impact?
Strategica - Successieplanning icoon

U heeft met zorg uw vermogen opgebouwd. En ooit komt het moment dat u het gaat overdragen.

"We hebben Strategica gevonden. Zij hebben ons glashelder de do's en dont's uitgelegd."
De Paepe – Landegem

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.