Uw pensioen in 2019

2019: Het jaar van de verkiezingen en (nu reeds) lopende zaken. Op het vlak van pensioen zijn er echter vorig jaar nog heel wat zaken beslist dewelke nu in werking treden. Ook in 2019 kent het pensioenlandschap dus geen stilstand. We geven een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Wettelijk pensioen

Aan de basisprincipes van het wettelijk pensioen wordt er in 2019 niet gesleuteld. Toch zijn er een aantal kleinere wijzigingen dewelke kaderen in het credo van de afgelopen jaren: “Langer werken moet beloond worden”.

Tot voor 2019 konden er maximaal 45 jaren (: 14.040 voltijdse dagen) meetellen voor de berekening van uw pensioen. Dit principe, de eenheid van loopbaan, wordt nu aangepast. Voortaan zal elke periode van effectieve tewerkstelling meetellen voor de pensioenberekening, ongeacht de lengte van uw carrière. Bent u gestart op uw 18 jaar, en werkt u tot uw 67ste, dan krijgt u voortaan voor de gehele carrière een wettelijk pensioen.

Dit geldt echter niet voor periodes van inactiviteit (werkloosheid, SWT,…). Deze zullen slechts meegenomen worden in uw pensioenberekening tot wanneer u het maximum van 45 jaar bereikt heeft.

Bepaalde periodes van inactiviteit zullen vanaf dit jaar ook minder gunstig meetellen voor de pensioenberekening. Het gaat hierbij over de periodes van volledige werkloosheid of periodes van SWT (het vroegere brugpensioen). U krijgt voor deze periodes nog wel een pensioen, al zal dit beperkter zijn dan voorheen.

Valt u vandaag of in de toekomst onder SWT of brugpensioen, dan zal u in de toekomst ook kunnen kiezen om een vervroegd pensioen aan te vragen. Uiteraard dient u wel te voldoen aan de geldende leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voor het vervroegd pensioen.

Hierdoor kan u als SWT’er de afweging maken wat voor u het meest voordelig is. Het vervroegd pensioen opvragen of onder het SWT-stelsel blijven tot de wettelijke pensioenleeftijd.

Indien u onder verschillende stelsels actief was of bent (werknemer, zelfstandige, ambtenaar), dan krijgt u uit elk stelsel een pensioen. De betalingswijze of datum kon in het verleden wel eens verschillen.

Vanaf 2019 worden alle pensioenen op dezelfde datum en via dezelfde betalingsmethode voldaan. Voortaan dus een unieke betaling van al uw pensioenen.

Aanvullend pensioen: Het VAPW

Geen nieuw jaar zonder een nieuw type aanvullend pensioen: Ditmaal het VAPW, het Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers.

Werknemers hebben vanaf dit jaar de mogelijkheid om hun werkgever een deel van hun loon te laten storten in een vrij te kiezen pensioenverzekering. Hiervoor ontvangt u, als werknemer, een belastingvermindering van 30% op de gestorte premie.

Dit kan echter niet onbeperkt. De jaarlijkse VAPW-bijdrage mag maximaal 3% bedragen van uw loon (met een minimumbijdrage van € 1.600). In deze 3% wordt er tevens rekening gehouden met de aangroei van de eventuele groepsverzekering die u via uw werkgever heeft lopen. Stort uw werkgever een hogere bijdrage in uw groepsverzekering, dan is het VAPW niet toegankelijk.

Hoe dit allemaal in de praktijk zal lopen, is nog koffiedik kijken.

Het initiatief ligt immers bij de werknemer die de vrije keuze heeft. Het bepalen van de exacte premie is echter niet zo eenvoudig en vereist dus de nodige precisie (en begeleiding). De vraag stelt zich ook wie dit zal doen? De werknemer of de HR-afdeling van de werkgever?

De grootste administratieve last ligt echter bij de werkgever. Voor werknemer X moet een deel van de premie gestort worden in een VAPW bij maatschappij A, voor werknemer Y bij maatschappij B, etc… Hou het maar bij.

Anderzijds moet elke mogelijkheid om op fiscaalvriendelijke wijze een aanvullend pensioen op te bouwen toegejuicht worden. En als elke werknemer in een bedrijf hiervan gebruik maakt, zet het de werkgever er misschien toe aan om zelf een groepsverzekering op te starten voor zijn werknemers of deze uit te breiden... Een win-win voor beide partijen!

Conclusie

Een nieuw jaar komt neer op een nieuwe pensioenstrategie! Dit betekent niet louter het indexeren van de bijdrage voor het pensioensparen (€ 980 voor 2019) of het VAPZ (€ 3.256,87 voor 2019), maar het herbekijken van alle mogelijkheden in het licht van de nieuwe wetgeving en uw doelstellingen. Beide evolueren immers constant. Strategica staat u hierin graag bij!

 

Strategica - Bouwen aan uw pensioen in 2019
Strategica - Pensioenplanning icoon

Iedereen moet langer aan het werk voor een kleiner pensioen. Het is de realiteit waar we allen mee geconfronteerd worden. Wat zal de impact zijn op uw pensioen?

"Wij zijn op een professionele en discrete manier geholpen. Financieel advies aan de keukentafel is atyptisch geworden."
Heirman – Pepingen

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.