Vermogensplanning en filantropie

Vermogensplanning is een belangrijk onderdeel van uw totale financiële planning. Één van de absolute succesfactoren is de structuur van deze planning. Ze dient een evenwichtige balans na te streven tussen de korte, de middellange en de lange termijn ambities van de klant. Het behouden van controle en de inkomsten over het vermogen staan hierbij centraal. Bij de oplossingen wordt naast de structuur ook steeds gekeken naar het fiscaal meest gunstige regime. We stellen echter vast in de praktijk dat de techniek van vermogensplanning als voornaamste doel heeft de klant te ontzorgen. Gemoedsrust wordt vaak hoger in het vaandel gedragen dan louter de fiscaal meest gunstige weg in te slaan.

Om de wensen en bekommernissen van de klant ten gronde te leren kennen zijn een aantal diepgaande gesprekken nodig waarbij aan de hand van een gestructureerde vragenlijst over de huidige situatie zo goed mogelijk wordt gepeild naar de gewenste situatie van de klant. De adviseurs van Strategica krijgen hierbij af en toe filantropische vragen zoals kan ik een gedeelte van mijn vermogen overmaken aan VZW X? Op welke manier kan ik een goed doel opnemen in mijn testament? Wat kost een gift aan een goed doel uit mijn nalatenschap? Klopt het dat er minder successierechten worden afgenomen door meer te geven via een duolegaat?

De bereidwilligheid van de Belg om goede doelen te steunen is sinds 2011 nooit zo groot geweest als vandaag. De Index en Barometer van de Filantropie meten in 2016 dat acht op de tien Belgen vinden dat een gift bijdraagt tot een betere wereld. Zestig procent voegde de daad ook bij het woord. Belgische NGO’s en VZW’s die werken rond gezondheid en medisch onderzoek ontvangen jaarlijks het grootste bedrag aan schenkingen.

Uw vermogensplanning met of zonder een filantropisch aspect is steeds flexibel opgemaakt. Het kan continu worden aangepast zowel aan fiscale en juridische wijzigingen als aan sleutelmomenten tijdens uw leven zoals uw pensioen, het overlijden van een naaste, een erfenis, echtscheiding, pasgeboren (klein)kind,… Bij iedere wijziging wordt u begeleid door uw adviseur van Strategica. Hij of zij zal de mogelijkheden voor en met u analyseren, bespreken en uitvoeren.

Heeft u ook vragen over uw vermogensplanning en/of overweegt u een goed doel op te nemen in deze structuur? Wij adviseren onze klanten over de fiscale en juridische aspecten van nalaten of schenken van vermogen aan goede doelen. Neem vrijblijvend contact op met ons kantoor. De koffie staat klaar.

vermogensplanning en filantropie
Strategica - Vermogensplanning icoon

Vermogensplanning biedt u comfort en ontzorgt. Één van de absolute succesfactoren is de structuur van deze planning.

"Wij zijn op een professionele en discrete manier geholpen. Financieel advies aan de keukentafel is atyptisch geworden."
Heirman – Pepingen

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.