VLABEL op de strafbank

Onbelast schenken met voorbehoud van vruchtgebruik opnieuw mogelijk

Voorafgaand

Vóór 1 juni 2016 was het in kader van successieplanning mogelijk om roerende goederen (bv. aandelen, effecten…) te schenken met voorbehoud van vruchtgebruik voor een notaris in het buitenland, zonder dat er Belgische of buitenlandse schenkbelasting verschuldigd was. Er diende enkel rekening te worden gehouden met een verdachte periode van 3 jaar (soms 7 jaar) na de schenking indien de schenker kwam te overlijden binnen deze periode. In de volksmond werd dit ook wel de ‘kaasroute’ genoemd omdat Vlamingen vaak voor een Nederlandse notaris kozen.

VLABEL besloot echter om de keuze voor een buitenlandse notaris vanaf 1 juni 2016 minder aantrekkelijk te maken. De zogenaamde ‘gesplitste inschrijvingen’ van effecten en geldbeleggingen werden door VLABEL enkel maar aanvaard als de schenkbelasting van deze schenking werd voldaan. Bij een niet-geregistreerde schenking zou VLABEL alsnog erfbelasting aanrekenen bij het overlijden van de vruchtgebruiker. Met andere woorden, het was niet meer mogelijk om nog een belastingvrije schenking met voorbehoud van vruchtgebruik te regelen voor een buitenlandse notaris.

Vorig jaar ging VLABEL nog een stapje verder. Ook de schenking met voorbehoud van vruchtgebruik van deelbewijzen van een maatschap werd onder handen genomen. Men doelde op de opbrengst van een effectenportefeuille die was ondergebracht in een maatschap en naar aanleiding van een beslissing van de algemene vergadering niet werd uitgekeerd. Deze opbrengsten werden bestempeld als een nieuwe gesplitste inschrijving waar tevens schenk- of erfbelasting op verschuldigd is.

Raad van State vernietigt over hele lijn

Bovenstaand standpunt van VLABEL werd door de Raad van State integraal vernietigd. De Raad van State heeft gekeken naar de letter van de wet en haar parlementaire voorbereidingen, deze leggen geen registratie van de schenking in België op. Het bewijs van schenking volstaat.

Wat zijn nu juist de gevolgen van deze beslissing? Voortaan zullen schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik van geldbeleggingen, effecten of deelbewijzen van een maatschap weer mogelijk zijn via een buitenlandse notaris, zonder dat er schenkbelasting moet worden betaald om de erfbelasting te vermijden.  

Gesplitste aankoop

De Raad van State gaat nog een stap verder en spreekt zich ook uit over de gesplitste aankoop van onroerende goederen. Bij een gesplitste aankoop kopen de ouders het vruchtgebruik en de kinderen de blote eigendom. Bij een overlijden dooft het vruchtgebruik uit, waardoor de kinderen volle eigenaar worden van datzelfde onroerend goed.

In de praktijk gebeurt het meestal zo dat de ouders de waarde van de naakte eigendom in geld schenken aan hun kinderen. De kinderen beschikken meestal zelf niet over voldoende middelen om de naakte eigendom aan te kopen. Indien de ouders kwamen te overlijden dan had VLABEL als standpunt ingenomen dat deze techniek slechts zou worden aanvaard wanneer de schenking werd geregistreerd en bijgevolg schenkbelasting werd betaald. Zonder registratie was er toch erfbelasting verschuldigd voor de kinderen op het aangekochte onroerend goed.

De voorwaarde van de voorafgaande geregistreerde schenking werd door de Raad van State vernietigd. Het bewijs van de schenking van de gelden vóór de aankoopakte volstaat. Indien u de aankoop van een woning in onverdeeldheid met u kinderen overweegt is het alvast het ideale moment om er werk van te maken. De beslissingen van de Raad van State geven groen licht aan tal van vermogens- en successieplanningen.

Wenst u verder op de hoogte te blijven? Registreer u hier voor het ontvangen van de nieuwsbrief van Strategica.

 

Strategica - Vlabel op de strafbank
Strategica - Successieplanning icoon

U heeft met zorg uw vermogen opgebouwd. En ooit komt het moment dat u het gaat overdragen.

"Als ondernemers hebben we niet veel tijd voor onze privézaken. Strategica bewaart voor ons het overzicht en stelt doelgerichte oplossingen voor."
Verschelden - Ieper

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.