Waaruit bestaat uw fiscale aftrekkorf in 2020?

Met de negatieve rente al piepend om de hoek, komen onze spaarboekjes meer en meer onder hoogspanning te staan. In Nederland is dit al van toepassing bij enkele banken. Uw vermogen in een oude sok bewaren of onder de matras verstoppen is geen veilige oplossing en biedt u ook geen rendement. De overheid stimuleert u ook in 2020 om een spaarkapitaal op te bouwen via fiscaalvriendelijke pensioenpolissen.

 

Pensioensparen

 

Als u kiest voor een belastingvermindering van 30%, kan u dit jaar een premie storten van € 990. U ontvangt hiervoor een belastingvoordeel van € 297.

Wanneer u kiest voor een belastingvermindering van 25%, bedraagt de nieuwe premie € 1.270 en levert dit een belastingvoordeel op van € 317,50. De premie die u kan storten voor het pensioensparen is niet gelinkt aan uw beroepsinkomen maar u moet wel over een voldoende belastbaar inkomen beschikken, om van een belastingvoordeel te kunnen genieten.

 

Langetermijnsparen

 

Uw beroepsinkomen bepaalt de premie, zijnde € 179,10 + 6% van uw netto belastbaar inkomen. Voor 2020 bedraagt de maximaal fiscaal aftrekbare premie € 2.390 en krijgt u hiervoor een belastingvoordeel van 30%.

Als u een lening heeft lopen met startdatum vóór 1/1/2016 , dan wordt de fiscale ruimte voornamelijk ingevuld door uw krediet. Met de geïntegreerde woonbonus sinds 1/1/2016 is het wel mogelijk om het langetermijnsparen te combineren met uw lening. Door de afschaffing van de woonbonus sinds 1/1/2020, wordt deze spaarformule ook weer fiscaal interessanter. In deze aparte bijdrage leest u meer over het langetermijnsparen.

 

VAPZ en sociaal VAPZ

 

U heeft 2 opties voor het afsluiten van een vrij aanvullend pensioen, hierna VAPZ. De 1ste optie is het afsluiten van een gewone VAPZ. Voor de berekening van uw maximale premie kijken we naar uw netto belastbaar inkomen van 3 jaar geleden. We nemen 8,17% van dit belastbaar inkomen met een maximale fiscaal aftrekbare premie voor 2020 van € 3.291,30.

Een 2de optie is het afsluiten van een sociaal VAPZ. De berekeningsbasis is dezelfde van een gewone VAPZ maar we nemen 9,40% van uw netto belastbaar inkomen van 3 jaar geleden. In deze VAPZ zijn er (beperkte) aanvullende waarborgen aanwezig. De maximale fiscaal aftrekbare premie bedraagt € 3.786,81. U kan dan wel een hoger bedrag sparen maar er wordt wel 10% van de premie afgehouden om de aanvullende waarborgen te financieren.

 

VAPW

 

Het vrij aanvullend pensioen voor werknemers is een nieuwkomer binnen de fiscale pensioenpolissen. Sinds 2019 kunnen werknemers zonder (of lage) groepsverzekering zelf het initiatief nemen om een VAPW op te starten. De maximale premie die u kan storten bedraagt 3% van uw brutoloon van 2 jaar geleden. De kapitalen (2de pijler) die u reeds zou hebben opgebouwd in het verleden moeten wel afgetrokken worden van de maximale premie. Deze bedraagt voor 2020 € 1.620 (excl. taks). Als u nog geen kapitalen hebt opgebouwd uit een andere groepsverzekering en uw premie bedraagt minder dan € 1.620, dan kan u toch deze premie van € 1.620 aanhouden. Rekening houdend met de premietaks van 4,4%, komen we op een minimum bijdrage van € 1.691,28.

Via de website op www.mypension.be wordt de premie voor u automatisch berekend en krijgt u onmiddellijk een zicht op de premie die u kan storten.Voor de premie die u stort wordt er een belastingvoordeel toegekend van 30% in uw personenbelasting.

U kan als zelfstandige kiezen tussen meerdere oplossingen om een extra legaal pensioen op te bouwen. De experts van Strategica maken u graag wegwijs in de verschillende opties. We geven u steeds het advies dat beantwoordt aan uw wensen en noden.

 

Strategica - Pensioenplanning icoon

Iedereen moet langer aan het werk voor een kleiner pensioen. Het is de realiteit waar we allen mee geconfronteerd worden. Wat zal de impact zijn op uw pensioen?

"Dankzij Strategica staat onze financiële huishouding op punt!"
Pieters – Kallo

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.