Werkelijke beroepskosten of het kostenforfait: Voortaan een keuze voor elke zelfstandige!

Werkelijke beroepskosten bewijzen of gebruik maken van het kostenforfait? Een vraag die zelfstandigen werkend via een eenmanszaak zich sinds begin 2018 kunnen stellen. En aangezien het aangifteseizoen voor het inkomstenjaar 2018 lopend is, is deze vraag meer dan ooit actueel…

Werkelijke beroepskosten vs. kostenforfait

Beroepskosten zijn welbepaalde uitgaven die specifiek zijn aangegaan voor het uitoefenen van je beroepsactiviteit. Deze kosten mogen dan ook afgetrokken worden van je bruto-inkomsten. Op het resultaat van deze bewerking wordt je vervolgens belast.

Er zijn hiervoor twee systemen:

  • Ofwel bewijs je je werkelijke beroepskosten, en geef je deze dan ook aan;
  • Ofwel maak je gebruik van het kostenforfait, en vult niets in je aangifte in.

Loontrekkenden, zelfstandige bedrijfsleiders en vrije beroepers hebben sinds jaar en dag de keuze tussen het kostenforfait of het bewijzen van de werkelijke beroepskosten. Het forfait varieert echter per categorie.

Zelfstandigen die werken via een eenmanszaak, en dus winsten aangeven (codes 1600/2600 van de aangifte) mogen nu gebruik maken van hetzelfde kostenforfait als dit voor loontrekkenden. Dit betekent een aftrek van 30% van je winst, met een plafond van € 4.720 voor inkomstenjaar 2018.

Wat is nu het best? Dat hangt er uiteraard vanaf hoe hoog je werkelijke kosten zijn. Zijn deze hoger dan het forfait, dan is het fiscaal interessanter om je werkelijke kosten te bewijzen. Merk op, in deze beoordeling van je kosten wordt geen rekening gehouden met de verschuldigde sociale bijdragen en/of VAPZ-premie.

Anderzijds vereist het bewijs van je werkelijke kosten ook het houden van een boekhouding en het bijhouden van facturen, restaurantrekeningen, kasticketjes, etc. Een rompslomp die voor sommigen weleens minder interessant is…

Het kostenforfait biedt dus vooral soelaas voor zelfstandigen met lage of moeilijk te bewijzen kosten, personen die hun zelfstandige activiteit in bijberoep uitoefenen,…

Let op in je aangifte!

Of je nu als zelfstandige met een eenmanszaak kiest voor het forfait of niet, dit zal toch een impact hebben in je aangifte.

Waar je in het verleden de betaalde sociale bijdragen en VAPZ moest aangeven onder de code van je werkelijke kosten (codes 1606/2606), moet dit nu apart worden ingevuld in de aangifte, en dit onder codes 1632/2632.

  • Opteer je voor de werkelijke beroepskosten, dan vul je deze in naast codes 1606/2606. De sociale bijdragen en VAPZ-premie vul je in naast code 1632/2632.
  • Opteer je voor het kostenforfait, dan vul je niets in bij codes 1606/2606. De sociale bijdragen en VAPZ-premie vul je wel in naast code 1632/2632.

Eenmanszaken die wensen gebruik te maken van het kostenforfait, maar toch nog verkeerdelijk hun sociale bijdragen en/of VAPZ-premie invullen naast code 1606/2606, zullen op die manier het kostenforfait mislopen! Een gewaarschuwd man…

 

 

Strategica - Werkelijke beroepskosten of het kostenforfait: Voortaan een keuze voor elke zelfstandige!
Strategica - Familiaal inkomen icoon

Het eerste onderdeel van financiële planning omvat de analyse en optimalisatie van uw gehele gezinsinkomen.

"Wij zijn op een professionele en discrete manier geholpen. Financieel advies aan de keukentafel is atyptisch geworden."
Heirman – Pepingen

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.