Hervormingen

Het nieuwe vennootschapsrecht in 10 kernpunten

Strategica - Het nieuwe vennootschapsrecht in 10 kernpunten

Het werd reeds lange tijd aangekondigd, maar uiteindelijk is het zover. Op 28 februari '19 gaf de Kamer groen licht voor het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (kortweg WVV). De  wetgeving wordt eenvoudiger en flexibeler teneinde België aantrekkelijker en competitiever te maken voor ondernemingen. Het WVV is op 4 april ’19 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Hier geven we een greep van enkele nieuwigheden :

Ingevoerd en reeds afgeschaft: De ‘nieuwe’ afzonderlijke aanslag bij ontoereikende bedrijfsleidersbezoldigingen

Voor iedere vennootschap onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting geldt een afzonderlijke aanslag indien ze niet aan ten minste één van haar bedrijfsleiders een bezoldiging heeft toegekend die ten minste gelijk is aan (a) ofwel 45.000 euro, (b) ofwel het belastbare resultaat indien dit kleiner is.

Generation skipping: haasje over met je erfenis

Strategica - Generation skipping

De gemiddelde levensverwachting blijft alsmaar stijgen, waardoor kinderen pas op latere leeftijd erven van hun ouders. Vaak hebben ze dat vermogen op dat moment niet meer zo nodig, maar kunnen hun kinderen het beter gebruiken. Via generation skipping laat men (bepaalde) goederen rechtstreeks toekomen aan de kleinkinderen, en slaat men een generatie (de kinderen) over. Op die manier wordt erfbelasting uitgespaard.

Uw pensioen in 2019

Strategica - Bouwen aan uw pensioen in 2019

2019: Het jaar van de verkiezingen en (nu reeds) lopende zaken. Op het vlak van pensioen zijn er echter vorig jaar nog heel wat zaken beslist dewelke nu in werking treden. Ook in 2019 kent het pensioenlandschap dus geen stilstand. We geven een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Wettelijk pensioen

Aan de basisprincipes van het wettelijk pensioen wordt er in 2019 niet gesleuteld. Toch zijn er een aantal kleinere wijzigingen dewelke kaderen in het credo van de afgelopen jaren: “Langer werken moet beloond worden”.

2019, een nieuw jaar dus nieuwe regels

Hogere prijzen voor bier en postzegels, een bijkomende test voor beginnende chauffeurs, een woningpas voor elke woning en de koffiepads worden voortaan verbannen uit de gft-container. Een eerste kleine greep van enkele opmerkelijke wijzigingen… Ook op financieel en fiscaal vlak wijzigt er heel wat. 

Dit betekent het nieuwe erfrecht en erfbelasting

Strategica - Dit betekent het nieuwe erfrecht en erfbelasting

1 September 2018 is reeds voorbij en daarmee zijn er ook heel wat nieuwe regels van kracht. Reeds vorig jaar werd de hervorming van het federale erfrecht gelanceerd. Echter, teneinde het nieuwe erfrecht voldoende onder de knie te hebben, werd voorzien dat het nieuwe erfrecht pas zal gelden voor de nalatenschappen die openvallen vanaf 1 september 2018.

Altijd maal twee: Voordeel alle aard privégebruik woning

Strategica - Altijd maal twee: Voordeel alle aard privégebruik woning

Opvallend nieuws uit de meest recente begrotingsronde! Zonder hier veel ruchtbaarheid aan te geven werd een oplossing gevonden voor de belasting op het privégebruik van een woning. 

Tot voor kort zag de regeling er als volgt uit:

U heeft een privé onroerend goed ter beschikking, eigendom van de vennootschap Gorki NV met een geïndexeerd kadastraal inkomen (K.I.) van € 1.258. U zal een belast worden op volgend voordeel:

100/60 x geïndexeerd K.I. x 1,25 (of zelfs 3,8 indien K.I. > 745).

Overzicht fiscale hervormingen in het Waalse Gewest

Fiscale hervormingen in het waalse gewest

Sinds 1 januari 2015 is de bevoegdheid over de successie- en de schenkingsrechten geregionaliseerd naar de drie gewesten. In 2018 heeft het Waalse Gewest een inhaalmanoeuvre gemaakt om de Waalse consument concurrentieel te versterken ten opzichte van de andere gewesten. Hieronder geven we een overzicht van de fiscale hervormingen op het Waalse terrein.

VLABEL op de strafbank

Strategica - Vlabel op de strafbank

Onbelast schenken met voorbehoud van vruchtgebruik opnieuw mogelijk

Nieuw of oud erfrecht? Heeft u al gekozen?

Strategica - nieuw of oud erfrecht?

De hervorming van het erfrecht brengt heel wat denkwerk met zich mee. De nieuwe regels worden van toepassing vanaf 1 september 2018. U leest hier de verschillende wijzigingen die in werking zullen treden.

Pagina's

"Er is een hechte vertrouwensband ontstaan met onze adviseur, die steeds bereikbaar is voor onze vragen"
Van Nieuwenhove & Bracke - Gent

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief. 

Subscribe to RSS - Hervormingen