Personenbelasting

Wat brengt 2020 voor u?

De Britten verlaten de Europese Unie, de rookmelder wordt verplicht in iedere woning, er worden meer lage emissiezones … Elektriciteit en aardgas worden goedkoper, terwijl pintjes, postzegels en een bezoek aan de huisarts weer duurder worden. Maar ook op fiscaal vlak wijzigt er heel wat. We geven een niet-limitatief overzicht van veranderingen in 2020 mee.

Aangifte personenbelasting 2019: Wat moet je weten...

Strategica - Aangifte personenbelasting 2019: Wat moet je weten...

Het is weer zover. Tijd om de belastingaangifte in te dienen. We lichten hier kort enkele topics en nieuwigheden voor u toe…

Roerend inkomen

Roerende voorheffing

In 2018 wou de regering de slapende gelden activeren en het investeren stimuleren. Er werd dan ook een vrijstelling van roerende voorheffing op de eerste schijf van € 640 dividenden ingevoerd. De verrekenbare roerende voorheffing kan u melden naast code 1437/2437, en wordt beperkt tot maximaal € 192 (ofwel 30% van € 640).

Samenwonen of huwen, een belangrijke keuze

Strategica - Huwen of samenwonen

Of u samenwonend of gehuwd bent, het heeft een invloed op verschillende vlakken. Buiten uiteraard de liefde zijn vaak fiscale voordelen de voornaamste reden om stappen te ondernemen. Ook op juridisch en sociaal vlak zijn er echter belangrijke verschillen. Hierna lichten wij kort de verschillen toe tussen samenwonen en huwen.

Erfrecht

Beste ondernemer, bent u nog mee?

Strategica - Beste ondernemer bent nog mee

Eén maand voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft de regering opnieuw een reeks maatregelen genomen met impact op u als ondernemer. Kunt u al lang niet meer volgen? Dan vindt u hieronder de belangrijkste regels en nieuwigheden op een rij. Met dank aan financieel adviseur Strategica.

Altijd maal twee: Voordeel alle aard privégebruik woning

Strategica - Altijd maal twee: Voordeel alle aard privégebruik woning

Opvallend nieuws uit de meest recente begrotingsronde! Zonder hier veel ruchtbaarheid aan te geven werd een oplossing gevonden voor de belasting op het privégebruik van een woning. 

Tot voor kort zag de regeling er als volgt uit:

U heeft een privé onroerend goed ter beschikking, eigendom van de vennootschap Gorki NV met een geïndexeerd kadastraal inkomen (K.I.) van € 1.258. U zal een belast worden op volgend voordeel:

100/60 x geïndexeerd K.I. x 1,25 (of zelfs 3,8 indien K.I. > 745).

Fiscus legt zich neer bij rechtspraak voordeel alle aard woning

Strategica - Fiscus legt zich neer bij rechtspraak voordeel alle aard woning

Recent publiceerde de FOD Financiën een circulaire over de forfaitaire waardering van het voordeel van alle aard (VAA) voor de kosteloze terbeschikkingstelling van een onroerend goed of een gedeelte ervan aan werknemers of bedrijfsleiders.

Bedrijfsleider, niet ‘zomaar’ lenen van en aan uw vennootschap

Strategica - Rekening courant

Geld lenen van en aan de vennootschap is een courant gebruik voor menig ondernemer. Eén van de meest gestelde vragen hierbij is: Welke intrest reken ik (mezelf) aan? Wat de fiscus als toelaatbaar beschouwd, hangt bovendien af van het type lening. We zetten dit kort op een rijtje.

Lenen van de vennootschap

Het POZ, de nieuwste vorm van aanvullende pensioenopbouw

Strategica - Het POZ, de nieuwste vorm van aanvullende pensioenopbouw

Pensioensparen, lange termijnsparen, VAPZ, groepsverzekering, IPT. De waaier aan aanvullende pensioenopbouw was al erg breed en vanaf dit jaar komt er nog eentje bij, de POZ. De nieuwste vorm van aanvullende pensioenopbouw, specifiek voor zelfstandigen zonder vennootschap. We schetsen hierbij kort de contouren van dit nieuwe pensioenvehikel.

Hoe groter de wagen, hoe kleiner de batterij: Fake hybrides worden afgestraft

Strategica - Hoe groter de wagen, hoe kleiner de batterij: Fake hybrides worden afgestraft

In de hervorming van de vennootschapsbelasting gaat men ook de autofiscaliteit onder handen nemen.

Plug-inhybride wagens, die zowel een verbrandingsmotor als een batterij bevatten, groeien aan populariteit de laatste jaren. Sommige wagens worden echter wel aanzien als “fake hybrides”. Deze wagens bezitten weliswaar een kleine batterij, maar deze wordt amper gebruikt omdat ze te licht is of amper opgeladen wordt. Denk maar aan de hybride varianten van de Porsche Cayenne, de BMW X5 of de Volvo XC90.

Het zomerakkoord en uw beleggingsportefeuille

Het zomerakkoord en uw beleggingsportefeuille - Strategica

Eind juli werd het zomerakkoord van regering Michel voorgesteld. Dit politiek akkoord verandert voor de zoveelste keer de fiscaliteit en het klimaat voor de beleggers en spaarders. Hier bespreken we kort de belangrijkste maatregelen voor u.  

Pagina's

"Persoonlijk vond ik het belangrijk om een goede match te hebben met mijn adviseur en me goed te voelen"
De Bock – Lokeren

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief. 

Subscribe to RSS - Personenbelasting