Schenken

Kan ik nog onbelast schenken na 1 december 2020?

Om roerende goederen zoals bv. aandelen of effecten onbelast te schenken, wordt vaak al eens een ommetje gemaakt via een Nederlandse notaris. Deze notariële schenkingsakten moeten immers niet worden geregistreerd in België, zodat er ook geen schenkbelasting verschuldigd is.

Hoe uw neef een hoge erfbelasting besparen nu het duolegaat verdwijnt

Het einde van het duolegaat als fiscaal interessante planningstechniek in Vlaanderen komt stilaan in zicht.

Wat is een duolegaat?

Een legaat is een gift per testament. Een duolegaat houdt in dat er twee legaten worden opgenomen in uw testament. Eén in het voordeel van degene die u wenst te bevoordelen (bv. een ver familielid) en één in het voordeel van een goed doel.

 

Verre familieleden houden dankzij een duolegaat netto meer over van hun erfdeel

Wederzijdse schenkingen tussen echtgenoten

Strategica - Wederzijdse schenkingen tussen echtgenoten

1/ Verschillende behandeling in schenkbelasting

Een wederzijdse schenking tussen echtgenoten van eigen roerend vermogen is een veel gebruikte techniek in het kader van successieplanning. Deze techniek kan namelijk een besparing van erfbelasting opleveren en werkt als volgt :

Schenken of lenen aan je kinderen?

Strategica - Schenken of lenen aan je kinderen?

Uit een recente publicatie van het Nationaal Instituut voor Statistiek blijkt dat maar liefst 15 procent van de singles financiële steun nodig heeft van zijn ouders om een eigen woning te kunnen aankopen.  Misschien kan uw kind ook wel een duwtje in de rug gebruiken voor de aankoop van een grond of woning. Hoe kunt u op een verstandige manier je kinderen financieel steunen?

Samenwonen of huwen, een belangrijke keuze

Strategica - Huwen of samenwonen

Of u samenwonend of gehuwd bent, het heeft een invloed op verschillende vlakken. Buiten uiteraard de liefde zijn vaak fiscale voordelen de voornaamste reden om stappen te ondernemen. Ook op juridisch en sociaal vlak zijn er echter belangrijke verschillen. Hierna lichten wij kort de verschillen toe tussen samenwonen en huwen.

Erfrecht

Dit betekent het nieuwe erfrecht en erfbelasting

Strategica - Dit betekent het nieuwe erfrecht en erfbelasting

1 September 2018 is reeds voorbij en daarmee zijn er ook heel wat nieuwe regels van kracht. Reeds vorig jaar werd de hervorming van het federale erfrecht gelanceerd. Echter, teneinde het nieuwe erfrecht voldoende onder de knie te hebben, werd voorzien dat het nieuwe erfrecht pas zal gelden voor de nalatenschappen die openvallen vanaf 1 september 2018.

Overzicht fiscale hervormingen in het Waalse Gewest

Fiscale hervormingen in het waalse gewest

Sinds 1 januari 2015 is de bevoegdheid over de successie- en de schenkingsrechten geregionaliseerd naar de drie gewesten. In 2018 heeft het Waalse Gewest een inhaalmanoeuvre gemaakt om de Waalse consument concurrentieel te versterken ten opzichte van de andere gewesten. Hieronder geven we een overzicht van de fiscale hervormingen op het Waalse terrein.

VLABEL op de strafbank

Strategica - Vlabel op de strafbank

Onbelast schenken met voorbehoud van vruchtgebruik opnieuw mogelijk

"Wij zijn op een professionele en discrete manier geholpen. Financieel advies aan de keukentafel is atyptisch geworden."
Heirman – Pepingen

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief. 

Subscribe to RSS - Schenken