Vennootschapsbelasting

Wat brengt 2020 voor u?

De Britten verlaten de Europese Unie, de rookmelder wordt verplicht in iedere woning, er worden meer lage emissiezones … Elektriciteit en aardgas worden goedkoper, terwijl pintjes, postzegels en een bezoek aan de huisarts weer duurder worden. Maar ook op fiscaal vlak wijzigt er heel wat. We geven een niet-limitatief overzicht van veranderingen in 2020 mee.

Ingevoerd en reeds afgeschaft: De ‘nieuwe’ afzonderlijke aanslag bij ontoereikende bedrijfsleidersbezoldigingen

Voor iedere vennootschap onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting geldt een afzonderlijke aanslag indien ze niet aan ten minste één van haar bedrijfsleiders een bezoldiging heeft toegekend die ten minste gelijk is aan (a) ofwel 45.000 euro, (b) ofwel het belastbare resultaat indien dit kleiner is.

Investeringen gepland ? Stel ze niet langer uit….

Strategica - investeringen gepland

Overweegt u al enige tijd om investeringen te doen? Stelt u zich ook de vraag wanneer hiervoor het geschikte moment is? In het kader van de hervormingen wijzigt de vennootschapsbelasting vanaf 2020 nog eens. In deze bijdrage leggen we kort uit waarom u de geplande investeringen nog beter in 2019 doet.

UBO-register: Verplichte registratie opnieuw uitgesteld

Strategica - UBO register

Het UBO-register, u heeft er waarschijnlijk al van gehoord. De databank waarin elke vennootschap (bvba, NV,…) en elke andere juridische entiteit (maatschap, stichting …) moet registreren wie hun uiteindelijke begunstigden zijn. Kort samengevat zijn dit de personen die minstens 25% van de stemrechten of van het eigendomsbelang aanhouden, of de personen die zeggenschap hebben via bijvoorbeeld een aandeelhoudersovereenkomst.

2019, een nieuw jaar dus nieuwe regels

Hogere prijzen voor bier en postzegels, een bijkomende test voor beginnende chauffeurs, een woningpas voor elke woning en de koffiepads worden voortaan verbannen uit de gft-container. Een eerste kleine greep van enkele opmerkelijke wijzigingen… Ook op financieel en fiscaal vlak wijzigt er heel wat. 

Aftrekbaarheid voor “privé onroerend goed” in uw vennootschap: De saga gaat voort…

Strategica - aftrekbaarheid onroerend goed in de vennootschap

Stel dat… u heeft een vennootschap met een appartement aan de kust. Geen onbekend verhaal, geen onbekend vraagstuk. Zijn de kosten die een vennootschap maakt voor een woning of appartement die ter beschikking wordt gesteld aan haar bedrijfsleider aftrekbaar?

Beste ondernemer, bent u nog mee?

Strategica - Beste ondernemer bent nog mee

Eén maand voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft de regering opnieuw een reeks maatregelen genomen met impact op u als ondernemer. Kunt u al lang niet meer volgen? Dan vindt u hieronder de belangrijkste regels en nieuwigheden op een rij. Met dank aan financieel adviseur Strategica.

Bedrijfsleider, niet ‘zomaar’ lenen van en aan uw vennootschap

Strategica - Rekening courant

Geld lenen van en aan de vennootschap is een courant gebruik voor menig ondernemer. Eén van de meest gestelde vragen hierbij is: Welke intrest reken ik (mezelf) aan? Wat de fiscus als toelaatbaar beschouwd, hangt bovendien af van het type lening. We zetten dit kort op een rijtje.

Lenen van de vennootschap

Voordeel alle aard gezinswoning: Einde saga in zicht?

Strategica - Voordeel alle aard gezinswoning: Einde saga in zicht?

Wanneer een vennootschap aan haar bedrijfsleider een woning gratis ter beschikking stelt, wordt de bedrijfsleider hierop belast in de personenbelasting. Reeds jaren heerst er discussie en onzekerheid over de waardering van dit voordeel in natura. Een korte aankondiging van de Minister van Financiën brengt mogelijks licht aan het einde van de tunnel.

Nieuwe bezoldigingsvoorwaarde voor verlaagd vennootschapstarief

Strategica - Nieuwe bezoldigingsvoorwaarde voor verlaagd vennootschapstarief

De hervorming van de vennootschapsbelasting was één van de belangrijkste speerpunten van de regering. Eindelijk is het zover.

Vanaf aanslagjaar 2019 daalt het gewoon tarief in de vennootschapsbelasting van 33% tot 29%, om vanaf aanslagjaar 2021 verder te dalen tot 25%. Daarnaast geldt geen verlaagd opklimmend tarief meer. Dit wordt vervangen door een verlaagd tarief voor KMO’s van 20% op de eerste schijf van € 100 000. Ook de vereiste voorwaarden, verbonden aan het verlaagd tarief, ondergaan enkele wijzigingen.

Pagina's

"We hebben Strategica gevonden. Zij hebben ons glashelder de do's en dont's uitgelegd."
De Paepe – Landegem

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief. 

Subscribe to RSS - Vennootschapsbelasting