Vennootschapsrecht

Het nieuwe vennootschapsrecht: de dubbele uitkeringstest

In het voormalig vennootschapsrecht was bij de oprichting van een bvba of een cvba een minimumkapitaal van € 18 550 verplicht. Een belangrijke wijziging in de nieuwe wetgeving is de schrapping van het begrip “kapitaal” voor de BV, de opvolger van de bvba en cvba. Met andere woorden, een oprichter kan voortaan zelf beslissen over de hoogte van het (start)kapitaal van de vennootschap.

Opportuniteiten van het nieuwe vennootschapsrecht voor de overdracht van uw familiebedrijf

Strategica - Opportuniteiten van het nieuwe vennootschapsrecht voor de overdracht van uw familiebedrijf

Een familiebedrijf dat bloed, zweet en tranen heeft gekost om op te bouwen, wordt zelden zonder meer overgedragen aan de volgende generatie. Vaak wenst u als overdrager enige controle te behouden, zodat u nog een oogje in het zeil kan houden en de verdere werking van het bedrijf vlot kan verlopen. Vanaf 1 mei 2019 biedt het nieuwe vennootschapsrecht enkele tools om een flexibele overdracht van uw (familie)bedrijf te garanderen, mét controle- en inkomstenbehoud. Een kort overzicht.

Het nieuwe vennootschapsrecht in 10 kernpunten

Strategica - Het nieuwe vennootschapsrecht in 10 kernpunten

Het werd reeds lange tijd aangekondigd, maar uiteindelijk is het zover. Op 28 februari '19 gaf de Kamer groen licht voor het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (kortweg WVV). De  wetgeving wordt eenvoudiger en flexibeler teneinde België aantrekkelijker en competitiever te maken voor ondernemingen. Het WVV is op 4 april ’19 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Hier geven we een greep van enkele nieuwigheden :

Nieuw vennootschapsrecht: Moet u op 1 mei 2019 naar de notaris?

Nieuw vennootschapsrecht: Moet u op 1 mei 2019 naar de notaris?

Op 1 mei 2019 treedt het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking. De wetgeving die het leven van uw vennootschap bepaalt, wordt grondig hervormd. De laatste grote hervorming van het Belgisch vennootschapsrecht dateert van 7/5/1999.

Betekent de inwerkingtreding van het nieuwe wetboek dat u meteen actie moet ondernemen? Het hangt er vanaf want de nieuwe wetgeving wordt gradueel van toepassing.

Investeringen gepland ? Stel ze niet langer uit….

Strategica - investeringen gepland

Overweegt u al enige tijd om investeringen te doen? Stelt u zich ook de vraag wanneer hiervoor het geschikte moment is? In het kader van de hervormingen wijzigt de vennootschapsbelasting vanaf 2020 nog eens. In deze bijdrage leggen we kort uit waarom u de geplande investeringen nog beter in 2019 doet.

UBO-register: Verplichte registratie opnieuw uitgesteld

Strategica - UBO register

Het UBO-register, u heeft er waarschijnlijk al van gehoord. De databank waarin elke vennootschap (bvba, NV,…) en elke andere juridische entiteit (maatschap, stichting …) moet registreren wie hun uiteindelijke begunstigden zijn. Kort samengevat zijn dit de personen die minstens 25% van de stemrechten of van het eigendomsbelang aanhouden, of de personen die zeggenschap hebben via bijvoorbeeld een aandeelhoudersovereenkomst.

De Vlaamse Codex Fiscaliteit wijzigt de voorwaarden van gunstregimes van familiale ondernemingen

Stratetegica - De Vlaamse Codex Fiscaliteit wijzigt de voorwaarden van gunstregimes van familiale ondernemingen

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen komt er aan. Er wordt verwacht dat het grootste gedeelte van deze nieuwe wetgeving in werking zal treden vanaf 1 mei 2019. Via de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF), het zogenaamde decreet van 21/12/2018 houdende diverse fiscale bepalingen, bereidt de Vlaamse Regering zich voor op het nieuwe vennootschapsrecht. Het decreet wijzigt onder meer de gunstregimes voor familiale vennootschappen met betrekking tot de schenk- en erfbelasting.

 

2019, een nieuw jaar dus nieuwe regels

Hogere prijzen voor bier en postzegels, een bijkomende test voor beginnende chauffeurs, een woningpas voor elke woning en de koffiepads worden voortaan verbannen uit de gft-container. Een eerste kleine greep van enkele opmerkelijke wijzigingen… Ook op financieel en fiscaal vlak wijzigt er heel wat. 

Het UBO-register: Een nieuwe maatregel tegen witwassen en financiering van terrorisme

ubo register - strategica

Europa (en dus ook België) voert de strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme op. De Belgische wetgever introduceerde reeds op 18 september 2017 een nieuwe witwaswetgeving, wat een eerste aanzet gaf voor het UBO-register. De implementatie ervan nam echter wat meer tijd in beslag, maar zal nu eind oktober in werking treden.

Nieuwe bezoldigingsvoorwaarde voor verlaagd vennootschapstarief

Strategica - Nieuwe bezoldigingsvoorwaarde voor verlaagd vennootschapstarief

De hervorming van de vennootschapsbelasting was één van de belangrijkste speerpunten van de regering. Eindelijk is het zover.

Vanaf aanslagjaar 2019 daalt het gewoon tarief in de vennootschapsbelasting van 33% tot 29%, om vanaf aanslagjaar 2021 verder te dalen tot 25%. Daarnaast geldt geen verlaagd opklimmend tarief meer. Dit wordt vervangen door een verlaagd tarief voor KMO’s van 20% op de eerste schijf van € 100 000. Ook de vereiste voorwaarden, verbonden aan het verlaagd tarief, ondergaan enkele wijzigingen.

Pagina's

"Advies met kennis van zaken heeft ons weloverwogen beslissingen doen nemen. Aanrader!"
Leliaert – Temse

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief. 

Subscribe to RSS - Vennootschapsrecht