Bedrijfsleiders kunnen meer huur vragen aan hun vennootschap: nieuwe revalorisatiecoëfficiënt is gekend

Hierop zijn, in tegenstelling tot beroepsinkomsten, geen sociale bijdragen verschuldigd en dient veelal lagere personenbelasting betaald te worden.

Herkwalificatie tot een belastbare bezoldiging

Om te vermijden dat bedrijfsleiders te veel huur vragen aan hun vennootschap, wordt het overgedreven deel van de huur geherkwalificeerd als beroepsinkomsten. Dit is van toepassing wanneer de huurinkomsten meer bedragen dan 5/3 van het gerevaloriseerd kadastraal inkomen.
Voor inkomstenjaar 2014 en 2015 bedroeg de revalorisatiecoëfficiënt 4,23. Uit het koninklijk besluit van 17 november 2016 (Belgisch Staatsblad 29 november 2016) blijkt dat de revalorisatiecoëffiënt voor inkomstenjaar 2016 is vastgesteld op 4,31. Concreet zal er voor inkomstenjaar 2016 een herkwalificatie plaatsvinden van zodra de huur hoger is dan 7,18 (4,31 x 5/3) keer het kadastraal inkomen.

Voorbeeld

Het kadastraal inkomen van uw gezinswoning bedraagt € 1 500 en u verhuurt 20% van de woning aan uw vennootschap. Het kadastraal inkomen met betrekking tot het beroepsmatig verhuurde deel van uw gezinswoning bedraagt dus € 300.
De maximale huur die u als bedrijfsleider mag vragen, is gelijk aan € 300 x 5/3 x 4,31 = € 2 155. Vraagt u meer huur, dan zal de teveel gevraagde huur worden belast als een bezoldiging

Bedrijfsleiders kunnen meer huur vragen aan hun vennootschap: nieuwe revalorisatiecoëfficiënt is gekend
Strategica - Familiaal inkomen icoon

Het eerste onderdeel van financiële planning omvat de analyse en optimalisatie van uw gehele gezinsinkomen.

"We hebben Strategica gevonden. Zij hebben ons glashelder de do's en dont's uitgelegd."
De Paepe – Landegem

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.