Een zorgvolmacht zonder zorgen

Via een zorgvolmacht geeft u aan een derde een volmacht om in uw naam en voor uw rekening rechtshandelingen te stellen indien u daar niet meer toe in staat zou zijn, bijvoorbeeld in geval van dementie. Op die manier kan zonder gerechtelijke tussenkomst uw financiële continuïteit worden verzekerd. Maakt u geen volmacht op, dan zal de vrederechter een bewindvoerder aanduiden om uw financiële zaken te beheren ingeval van wilsonbekwaamheid. Daar velen dit willen vermijden, wordt de zorgvolmacht steeds populairder.

U kan zelf een volmacht opmaken of met hulp van een notaris. Om rechtsgeldig te zijn, dient dergelijke lastgeving te worden geregistreerd in het Centraal Register van Lastgevingsovereenkomsten.

De meeste zorgvolmachten zijn standaardmodellen, waarin wordt opgesomd welke handelingen de lasthebbers mogen stellen, de algemene volmacht (onbeperkt). De lijst kan zowel daden van beheer (zoals het betalen van facturen en het beheren van inkomsten) als daden van beschikking (aan- of verkopen van goederen, schenkingen, …) omvatten. Anderzijds kan u ook kiezen voor een bijzondere volmacht (beperkt), waarbij u aan iemand de bevoegdheid toekent om één of meer specifieke handelingen te stellen. Desgewenst kan een bijzondere volmacht mee worden opgenomen in een algemene volmacht.

U kan zelf beslissen wanneer u de lastgeving laat ingaan. Ofwel laat u deze meteen ingaan, bijvoorbeeld wanneer u zich op oudere leeftijd niet langer met uw financiële zaken wenst bezig te houden, ofwel laat u deze ingaan op het moment van wilsonbekwaamheid. Het is aangewezen om te verduidelijken hoe deze toestand dient vastgesteld te worden, bijvoorbeeld door twee onafhankelijke artsen.

Om ervoor te zorgen dat uw wensen worden nageleefd, is het raadzaam om duidelijke richtlijnen in uw zorgvolmacht op te nemen. Wanneer een lastgeving niet goed is opgesteld kan dit tot conflicten en discussies leiden. De opmaak is dan ook maatwerk, uw adviseur van Strategica staat u met raad en daad bij om uw wensen te vertalen in een adequate zorgvolmacht.

Strategica - Zorgvolmacht zonder zorgen
Strategica - Successieplanning icoon

U heeft met zorg uw vermogen opgebouwd. En ooit komt het moment dat u het gaat overdragen.

"We hebben Strategica gevonden. Zij hebben ons glashelder de do's en dont's uitgelegd."
De Paepe – Landegem

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.