Erfenis moet bespreekbaar worden

Uit onderzoek van de Koning Boudewijnstichting blijkt dat de Belgen onvoldoende of onvolledige kennis van het erfrecht hebben. Bovendien is het thema ‘erfenis’ in de meeste huishoudens op vandaag niet bespreekbaar. Wikifin.be heeft daarom onlangs een (gratis) erfenissimulator gelanceerd. De overheid wenst hiermee de Belgen aan te zetten tot het zich tijdig informeren en nadenken over hun nalatenschap.

Deze simulator geeft een eerste idee hoe een nalatenschap verdeeld wordt als er nog geen maatregelen werden getroffen. Voor een specifieke berekening is het nog steeds aangewezen een expert of notaris te raadplegen.

Nalatenschap: een voorbeeld

Laten we het illustreren aan de hand van een voorbeeld. Marie en Paul zijn gehuwd onder het wettelijk stelsel zonder huwelijkscontract en genieten volop van hun pensioen. Zij hebben samen twee meerderjarige kinderen: Louis (38 jaar) en Ann (36 jaar). Tijdens hun actieve loopbaan hebben ze samen een gezinswoning in Vlaanderen ter waarde van € 300 000 aangekocht, alsook geïnvesteerd in een beleggingsvastgoed ter waarde van € 250 000. Verder hebben ze samen een spaarrekening van € 100 000.

De nalatenschap van de erflater wordt in casu gevormd door de helft van de huwgemeenschap, zijnde € 325 000 (ofwel de helft van € 650 000). De langstlevende verkrijgt in principe het levenslang vruchtgebruik van de nalatenschap en de kinderen voor gelijke delen de blote eigendom. Dit is de toepassing van de wettelijke devolutie. Is deze verdeling niet conform uw wensen en wenst u uw nalatenschap toch anders te verdelen, dan dient u hiertoe stappen te ondernemen. Denk bijvoorbeeld aan de opmaak van een testament, schenkingen, huwelijksvoorwaarden wijzigen…

Het tarief in rechte lijn en tussen echtgenoten bedraagt 3% voor de eerste schijf tot € 50 000, 9% op de volgende schijf tot € 250 000 en 27% op het netto aandeel boven de € 250 000. In Vlaanderen wordt het successierecht in rechte lijn en tussen echtgenoten per erfgenaam toegepast. Bovendien wordt het roerend en onroerend vermogen apart belast. Gezien de progressiviteit van de successierechten heeft dergelijke spreiding een belangrijke invloed op de belastingdruk. Concreet zal in ons voorbeeld volgende successierechten dienen betaald te worden: Marie € 1 614, Louis en Ann elk € 5 822.

Wijzigingen erfrecht op komst

In het huidig erfrecht zijn er strikte regels voorzien voor de toebedeling van een erfenis. Zo hebben kinderen recht op een voorbehouden deel van de erfenis. Wanneer de erflater geen kinderen nalaat, dan worden de ouders beschouwd als reservataire erfgenamen. Ook de langstlevende echtgenote heeft recht op een reservatair erfdeel van de erfenis.

Is deze wetgeving nog accuraat voor onze steeds veranderende samenleving? Immers, meer en meer verdwijnt de klassieke gezinssituatie in Vlaanderen. Denk maar aan het toenemend aantal nieuw-samengestelde gezinnen, ouders die in huis genomen worden door één van hun kinderen ter verzorging… In die optiek wenst minister van Justitie Koen Geens dan ook het erfrecht te hervormen. Het idee is om de erflater meer keuzevrijheid te bieden over de verdeling van zijn/haar erfenis. Hoe deze hervorming concreet ingevuld zal worden, valt nog af te wachten. Wordt vervolgd…

Erfenis moet bespreekbaar worden
Strategica - Successieplanning icoon

U heeft met zorg uw vermogen opgebouwd. En ooit komt het moment dat u het gaat overdragen.

"Persoonlijk vond ik het belangrijk om een goede match te hebben met mijn adviseur en me goed te voelen"
De Bock – Lokeren

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.