Investeringen gepland ? Stel ze niet langer uit….

Overweegt u al enige tijd om investeringen te doen? Stelt u zich ook de vraag wanneer hiervoor het geschikte moment is? In het kader van de hervormingen wijzigt de vennootschapsbelasting vanaf 2020 nog eens. In deze bijdrage leggen we kort uit waarom u de geplande investeringen nog beter in 2019 doet.

Tarief vennootschapsbelasting

Zoals reeds gekend gebeurt de daling van de tarieven in de vennootschapsbelasting in 2 fases. De eerste daling vond plaats in 2018. Op heden kennen we dan ook een gewoon tarief van 29,58% en een verlaagd tarief van 20,4% in de vennootschapsbelasting. Vanaf 2020 zouden deze tarieven respectievelijk verder dalen naar 25% en 20%. Met andere woorden, 2019 kent hogere belastingtarieven. Het fiscaal voordeel zal dan ook hoger zijn wanneer u volop kosten/afschrijvingen kan boeken in het jaar van de hoogste belastingtarieven.

Afschrijvingen

Ook de afschrijvingsregels wijzigen vanaf 2020.

Op heden kunnen KMO ’s in het jaar van de investering een afschrijving voor een volledig jaar doorvoeren, dit terwijl grote vennootschappen verplicht zijn pro rata temporis af te schrijven in het jaar van investering. Vanaf 2020 zal deze verplichting gelden voor alle vennootschappen, ook de KMO’s.

Wat de afschrijvingsmethodes betreft, zijn er op heden 2 mogelijkheden: degressief en lineair afschrijven. Lineair afschrijven betekent dat de afschrijving voor iedere periode gelijk is, terwijl de degressieve methode toelaat om een investering versneld af te schrijven. Zo wordt er in de eerste jaren na aankoop een grotere afschrijving in aanmerking genomen. Vanaf 2020 wordt echter het degressief afschrijven afgeschaft. We merken op dat de mogelijkheid tot degressieve afschrijvingen behouden blijft voor de investeringen, uitgevoerd vóór 1 januari 2020.

Investeringsaftrek

Regering Michel wou met de hervormingen ook tijdelijk het klimaat voor investeringen verbeteren. Voor de investeringen verwezenlijkt tussen 1 januari 2018 en 31 december 2019 is de eenmalige investeringsaftrek tijdelijk verhoogd van 8% naar 20%.

De investeringsaftrek biedt een fiscaal voordeel voor ondernemingen die investeren in nieuwe goederen die 100% beroepsmatig aangewend worden. Het betreft een extra fiscale aftrek bovenop de afschrijvingen, waardoor de belastbare basis daalt.

Conclusie

Volgens deze spelregels zou het de voorkeur genieten om een investering niet langer uit te stellen. Of dit ook effectief wenselijk of financieel haalbaar is, dient geval per geval te worden bekeken in overleg met uw adviseur.

Strategica - investeringen gepland
Strategica - Vermogensplanning icoon

Vermogensplanning biedt u comfort en ontzorgt. Één van de absolute succesfactoren is de structuur van deze planning.

"Er is een hechte vertrouwensband ontstaan met onze adviseur, die steeds bereikbaar is voor onze vragen"
Van Nieuwenhove & Bracke - Gent

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.