Nieuw erfrecht bijna een feit: kijk echter tijdig terug naar het verleden

Begin dit jaar werd een wetsvoorstel ingediend tot hervorming van het erfrecht. Dat werd op 20 juni 2017 goedgekeurd door de bevoegde Kamercommissie. Vermoedelijk zal de finale stemming nog gebeuren voor het parlementair zomerreces en zal de nieuwe wet begin 2019 in werking treden.

Belangrijk is dat de nieuwe wetgeving ook van toepassing zal zijn voor wie reeds schenkingen gedaan heeft of een testament heeft opgemaakt, maar na de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving overlijdt.
Vandaar werd voorzien in een overgangsmaatregeling, om te voorkomen dat de nieuwe wetgeving uw reeds in het verleden gemaakte planningen in de war zou sturen.

U heeft gedurende een periode van één jaar de tijd om te beslissen of u uw oude planning laat onderwerpen aan de wetgeving die van toepassing was ten tijde van de planning of aan de nieuwe wetgeving. Opteert u voor de oude wetgeving, dan kan u een verklaring afleggen bij de notaris. Deze verklaring zal worden geregistreerd in een centraal register.

Het wordt met andere woorden belangrijk om uw planningen na te kijken en te bepalen welke wetgeving voor uw situatie het meest interessant is. Dit is maatwerk. Strategica helpt u hier graag bij verder.

Nieuw erfrecht bijna een feit
Strategica - Successieplanning icoon

U heeft met zorg uw vermogen opgebouwd. En ooit komt het moment dat u het gaat overdragen.

"Persoonlijk vond ik het belangrijk om een goede match te hebben met mijn adviseur en me goed te voelen"
De Bock – Lokeren

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.