Pensioensparen via een rekening of een verzekering: weldegelijk een verschil

Het klassieke pensioensparen, drie miljoen Belgen doen het. En allen doen we het vanuit hetzelfde perspectief: een spaarpot opzijzetten als aanvulling op uw pensioen, in ruil voor een jaarlijkse belastingvermindering van 30%.

Stel, u wenst met het oog op een iets hoger rendement uw pensioensparen onder te brengen in beleggingsfondsen. Hierbij heeft u de keuze uit twee formules:

  • Een pensioenspaarrekening gesloten bij een bank.
  • Een pensioenspaarverzekering gesloten bij een verzekeraar.

Een niet onbelangrijke keuze, wetende dat u per jaar slechts de bijdragen in één contract fiscaal in mindering mag brengen. Spreiding tussen verschillende formules is dus geen optie, wat de keuze voor de juiste formule des te belangrijker maakt. We zetten de verschillen op een rij.

Flexibiliteit

Het grote voordeel van een pensioenspaarverzekering is de flexibiliteit in fondsenkeuze. Zo heeft u de mogelijkheid om binnen één pensioenspaarcontract op regelmatige basis te switchen van fonds, meerdere fondsen te selecteren, of de verhouding te wijzigen, en dit wanneer u maar wil.

De keuze voor kwalitatieve fondsen bij opstart is primordiaal. Maar wat als een fonds toch minder presteert, of u wenst na een tijdje iets behoudender te beleggen, of net omgekeerd? Net dan is de flexibiliteit in een verzekering een meerwaarde.

Opteert u voor een pensioenspaarrekening, dan heeft u deze flexibiliteit niet. U legt voor dat jaar al uw eieren in één mand, één fonds. Wenst u de beleggingsstrategie te wijzigen, dan vergt dit dus meer aandacht en meer rompslomp.

Aanvullende waarborgen

Bij een verzekering heeft u de mogelijkheid om, indien gewenst, aanvullende waarborgen toe te voegen. Dit is helaas niet mogelijk is bij een pensioenspaarrekening. Denk hierbij aan:

  • een bijkomende overlijdensdekking voor uw nabestaanden.
  • een dekking gewaarborgd inkomen ingeval van inkomensverlies.
  • een dekking “premievrijstelling”, waarbij ingeval van invaliditeit de verzekeraar de pensioenpremie blijft doorbetalen.

Fiscaliteit

Op het opgebouwde kapitaal bent u ook een eindtaxatie verschuldigd. Deze bedraagt 8%. De basis waarop deze berekend wordt, verschilt echter:

  • Bij een pensioenspaarrekening wordt u belast op een fictief kapitaal, rekening houdend met een jaarlijks rendement van 4,75%;
  • Bij een pensioenspaarverzekering, wordt u belast op de reële waarde van het contract.

Begunstigde bij overlijden

Door te kiezen voor een verzekering kan u één of meerdere specifieke begunstigden aanduiden voor het opgebouwde overlijdenskapitaal. Voorwaarde is wel dat het gaat om de echtgenote of wettelijk samenwonende partner, of bloedverwanten tot en met de tweede graad. Zo niet, kan u de pensioenspaarpremie niet in aftrek brengen.

Een pensioenspaarrekening kent geen (specifieke) begunstigde en volgt dus de nalatenschap. Wenst u deze te sturen, dan dient u zich te beroepen op een testament of eventueel specifieke bepalingen in uw huwelijkscontract.

Erfbelasting

Tenslotte is er ook op het vlak van de erfbelasting een verschil.

Stel, u bent gehuwd onder een gemeenschapsstelsel en komt voor uw 65ste te overlijden. Naast uw eigen pensioensparen, zal ook het pensioensparen van uw partner in de nalatenschapsaangifte moeten opgenomen worden. Dit werd immers betaald met gemeenschappelijke gelden.

Indien uw partner een pensioenspaarrekening heeft, dan dient het brutobedrag (vóór latere eindtaxatie) te worden opgenomen, en is dit onmiddellijk voor de helft onderworpen aan erfbelasting.

Heeft uw partner een pensioenspaarverzekening dan wordt er rekening gehouden met een netto-bedrag. Bovendien biedt een verzekering ook het voordeel dat er in dergelijke situatie niet noodzakelijk meteen erfbelasting verschuldigd is, aangezien er nog geen uitkering heeft plaatsgevonden. De polis pensioensparen van uw partner loopt in principe immers door tot haar 65ste.

Conclusie

Het aanbod aan pensioenformules wordt steeds groter. Het klassieke pensioensparen is hierbij nog steeds één van de absolute toppers en dus quasi steeds een must.

Alvorens echter te kiezen welk bedrag je wenst te storten, dynamischer of behoudender, maandelijks of jaarlijks, voor welke maatschappij of bankinstelling, gaan veel mensen aan de vraag voorbij: Kies ik voor een pensioenspaarrekening of een verzekering.

Een niet onbelangrijke keuze waarbij o.i. op het vlak van fiscaliteit, maar zeker flexibiliteit, het verzekeringsjasje een streepje voor heeft. Wenst u deze keuze persoonlijk te bespreken? De adviseurs van Strategica staan voor u klaar.

Strategica - Pensioensparen via een rekening of een verzekering: weldegelijk een verschil
Strategica - Pensioenplanning icoon

Iedereen moet langer aan het werk voor een kleiner pensioen. Het is de realiteit waar we allen mee geconfronteerd worden. Wat zal de impact zijn op uw pensioen?

"Als ondernemers hebben we niet veel tijd voor onze privézaken. Strategica bewaart voor ons het overzicht en stelt doelgerichte oplossingen voor."
Verschelden - Ieper

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.