UBO-register: Verplichte registratie opnieuw uitgesteld

Het UBO-register, u heeft er waarschijnlijk al van gehoord. De databank waarin elke vennootschap (bvba, NV,…) en elke andere juridische entiteit (maatschap, stichting …) moet registreren wie hun uiteindelijke begunstigden zijn. Kort samengevat zijn dit de personen die minstens 25% van de stemrechten of van het eigendomsbelang aanhouden, of de personen die zeggenschap hebben via bijvoorbeeld een aandeelhoudersovereenkomst. Voor een meer gedetailleerde bespreken verwijzen wij u naar onze vorige bijdrage.

Na een eerste uitstel tot 31 maart 2019, verlegt Minister van Financiën Alexander De Croo opnieuw de deadline. U heeft nu tot 30 september 2019 de tijd om deze verplichte registratie te voldoen. Er zijn meerdere redenen waarom dit uitstel welkom is.

U kan ervoor opteren om de registratieplicht uit te besteden aan een derde partij, bijvoorbeeld uw boekhouder. De toegang voor deze extern gemandateerden is echter nog maar recent opgestart.

Nog steeds zijn er onduidelijkheden hoe er bijvoorbeeld dient te worden omgegaan met vennootschappen of maatschappen waarbij de aandelen of deelbewijzen gesplitst aangehouden worden, bijvoorbeeld via vruchtgebruikconstructies.

Heel wat IT-problemen zorgen er bovendien voor dat de online applicatie niet altijd toegankelijk is.

Het is dan ook niet verrassend dat slechts een fractie van de juridische constructies hun registratieplicht al hebben volbracht. Het uitstel tot 30 september 2019 is dan ook meer dan welkom. Strategica houdt voor u de vinger aan de pols.

Strategica - UBO register
Strategica - Vermogensplanning icoon

Vermogensplanning biedt u comfort en ontzorgt. Één van de absolute succesfactoren is de structuur van deze planning.

"Strategica zorgde voor oplossingen op maat van onze familiale situatie. Sterke organisatie in persoonlijk advies!"
Van Damme – Oostende

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.