Uw duolegaat wordt dode letter: de impact van het Vlaamse regeerakkoord

Het Vlaamse regeerakkoord is een feit en de begrotingscijfers zijn gekend. In haar zoektocht naar financiële middelen heeft de Vlaamse regering o.a. beslist het duolegaat stop te zetten.

Via een duolegaat is het mogelijk de belastingdruk bij de vererving van uw nalatenschap aan een ver familielid te milderen. Een duolegaat houdt in dat er eigenlijk twee legaten worden opgenomen in het testament. Eén in het voordeel van een goed doel en een ander legaat in het voordeel van degene die u wenst te bevoordelen (bv. een neef).

Aan het goede doel wordt tevens de last opgelegd om ook de door de neef verschuldigde erfbelasting te betalen. Het goede doel dient slechts 8,5% erfbelasting te betalen op zijn erfdeel, terwijl de neef tot 55% moet afstaan. Het goede doel zal dus zowel de erfbelasting op zijn eigen legaat betalen alsook de erfbelasting op het legaat aan de neef. Zodoende verkrijgt de neef een kleiner erfdeel, maar moet hij geen erfbelasting meer betalen en kan hij zo netto meer overhouden.

De Vlaamse regering heeft echter beslist de techniek van het duolegaat af te schaffen. Deze planningstechniek zal dus niet meer kunnen worden aangewend om een nalatenschap op een fiscaalgunstige wijze over te laten aan een ver familielid. Dit geldt voor overlijdens vanaf 1 januari 2020.

Er geldt wel een tariefverlaging in de erfbelasting voor legaten aan een goede doel voor zover deze worden gedaan vanuit een zuiver altruïstisch oogpunt. Hoe groot deze tariefverlaging dan zal zijn, is nog niet volledig uitgewerkt. Het gevaar bestaat dat door deze maatregel heel wat goede doelen minder gelden zullen ontvangen. Immers, in vele gevallen zal de stimulans wegvallen om een deel van de nalatenschap te legateren aan een goed doel. Een tariefverlaging zal het mislopen van deze gelden niet kunnen opvangen.

 

Strategica - Uw duolegaat wordt dode letter: de impact van het Vlaamse regeerakkoord
Strategica - Successieplanning icoon

U heeft met zorg uw vermogen opgebouwd. En ooit komt het moment dat u het gaat overdragen.

"Als ondernemers hebben we niet veel tijd voor onze privézaken. Strategica bewaart voor ons het overzicht en stelt doelgerichte oplossingen voor."
Verschelden - Ieper

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.