Pensioen

Minder eindbelastingen op uw pensioenvoorzieningen

Strategica - Minder eindbelastingen op uw pensioenvoorzieningen

Versoepeling voorwaarden voordelige eindtaxatie

De pensioenkapitalen uit pensioenvoorzieningen die worden gefinancierd door uw werkgever of uw onderneming zijn bij uitkering onderworpen aan een eindbelasting. Deze taxatie is afhankelijk van uw leeftijd op het moment van uitkering. Sinds 1 januari 2019 is het toepassingsgebied voor de voordelige eindtaxatie van 10% uitgebreid.

Onderstaande tabel geeft een overzicht.

Aangifte personenbelasting 2019: Wat moet je weten...

Strategica - Aangifte personenbelasting 2019: Wat moet je weten...

Het is weer zover. Tijd om de belastingaangifte in te dienen. We lichten hier kort enkele topics en nieuwigheden voor u toe…

Roerend inkomen

Roerende voorheffing

In 2018 wou de regering de slapende gelden activeren en het investeren stimuleren. Er werd dan ook een vrijstelling van roerende voorheffing op de eerste schijf van € 640 dividenden ingevoerd. De verrekenbare roerende voorheffing kan u melden naast code 1437/2437, en wordt beperkt tot maximaal € 192 (ofwel 30% van € 640).

Investeren in vastgoed en pensioen gaan hand in hand!

Strategica - Investeren in vastgoed en pensioen gaan hand in hand!

Of u nu een aanvullend pensioen opbouwt via een IPT, groepsverzekering, VAPZ, POZ of zelfs het klassieke pensioensparen, het principe blijft hetzelfde. U zet een som opzij voor uw pensioen, en in ruil krijgt u een mooi fiscaal voordeel. Een deel van uw centen blokkeren tot uw pensioenleeftijd is niet altijd wenselijk. Misschien wenst u deze spaarcapaciteit vroeger aan te wenden voor die noodzakelijke verbouwing, of de gedroomde investering in een buitenverblijf of een beleggingsvastgoed.

Uw pensioen in 2019

Strategica - Bouwen aan uw pensioen in 2019

2019: Het jaar van de verkiezingen en (nu reeds) lopende zaken. Op het vlak van pensioen zijn er echter vorig jaar nog heel wat zaken beslist dewelke nu in werking treden. Ook in 2019 kent het pensioenlandschap dus geen stilstand. We geven een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Wettelijk pensioen

Aan de basisprincipes van het wettelijk pensioen wordt er in 2019 niet gesleuteld. Toch zijn er een aantal kleinere wijzigingen dewelke kaderen in het credo van de afgelopen jaren: “Langer werken moet beloond worden”.

2019, een nieuw jaar dus nieuwe regels

Hogere prijzen voor bier en postzegels, een bijkomende test voor beginnende chauffeurs, een woningpas voor elke woning en de koffiepads worden voortaan verbannen uit de gft-container. Een eerste kleine greep van enkele opmerkelijke wijzigingen… Ook op financieel en fiscaal vlak wijzigt er heel wat. 

Regularisatie studiejaren nog geen groot succes

Strategica - studiejaren

Het regulariseren van studiejaren om zo een hoger pensioen te bekomen is reeds vele jaren mogelijk. Voor ambtenaren gebeurde dit automatisch (en gratis). Zelfstandigen dienden hiervoor een inhaalbijdrage te betalen, dewelke echter drastisch varieerde in functie van de leeftijd. Werknemers konden ook hun studiejaren afkopen, al dienden zij deze beslissing al binnen de 10 jaar na het afstuderen te maken.

Veralgemening van het aanvullend pensioen

Strategica - Veralgemening van het aanvullend pensioen

Werknemer zonder (of beperkte) groepsverzekering? Niet getreurd! De ministerraad keurde deze zomer het voorontwerp van wet goed dat het vrij aanvullend pensioen voor werknemers invoert. De regering streeft hiermee naar een veralgemening inzake aanvullende pensioenopbouw.

Hoe zal dit nieuwe stelsel concreet in zijn werk gaan?

Beste ondernemer, bent u nog mee?

Strategica - Beste ondernemer bent nog mee

Eén maand voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft de regering opnieuw een reeks maatregelen genomen met impact op u als ondernemer. Kunt u al lang niet meer volgen? Dan vindt u hieronder de belangrijkste regels en nieuwigheden op een rij. Met dank aan financieel adviseur Strategica.

Financiële vrijheid is ook voor u binnen handbereik

Strategica - financiële vrijheid

Wie morgen de jackpot van Euromillions wint, heeft wellicht geen geldzorgen meer. Toch hoeft u geen miljonair te zijn om financieel vrij te kunnen zijn. Met de juiste strategie komt u al een eind weg. En gelukkig is er Strategica om u te helpen. 

Neem je pensioen in eigen handen

Strategica - Neem je pensioen in eigen handen

De afgelopen nieuwsweek stond opnieuw in het teken van uw pensioen. De drie grote vakbonden staakten in Brussel tegen het pensioenbeleid van de regering. Pensioenexperts en professoren luiden tegelijkertijd de alarmbel dat er eigenlijk geen pensioenbeleid is. De regering zegt, met het oog op de verkiezingen, dat de pensioenen nog nooit zo hoog geweest zijn, terwijl de werkgeversorganisaties de vakbonden wijzen op onrealistische verwachtingen.

Iedereen wijst naar elkaar. Ons land heeft echter nood aan een coherent pensioenbeleid op lange termijn. De cijfers spreken voor zich:

Pagina's

"Wij zijn op een professionele en discrete manier geholpen. Financieel advies aan de keukentafel is atyptisch geworden."
Heirman – Pepingen

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief. 

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief

 
Subscribe to RSS - Pensioen