Successieplanning

Successieplanning tussen partners: heeft u al eens gedacht aan een beding van aanwas?

Strategica - Successieplanning tussen partners: heeft u al eens gedacht aan een beding van aanwas?

Het beding van aanwas zit in de lift. En met reden. Via een beding van aanwas is het immers mogelijk de langstlevende te beschermen bij overlijden van de eerststervende en dit zonder schenk- of erfbelasting verschuldigd te zijn.

De impact van het Vlaamse regeerakkoord op uw successieplanning

Successieplanning na het Vlaamse regeerakkoord: waar dient u op te letten?

‘Verdachte periode’ wordt verlengd van 3 naar 4 jaar

Het schenken van onroerende goederen moet verplicht worden vastgelegd in een notariële akte die tevens wordt geregistreerd. Hierbij is schenkbelasting sowieso verschuldigd. Het schenken van roerende goederen daarentegen is niet steeds verplicht onderworpen aan registratie en bijhorende betaling van schenkbelasting.

Uw duolegaat wordt dode letter: de impact van het Vlaamse regeerakkoord

Strategica - Uw duolegaat wordt dode letter: de impact van het Vlaamse regeerakkoord

Het Vlaamse regeerakkoord is een feit en de begrotingscijfers zijn gekend. In haar zoektocht naar financiële middelen heeft de Vlaamse regering o.a. beslist het duolegaat stop te zetten.

Via een duolegaat is het mogelijk de belastingdruk bij de vererving van uw nalatenschap aan een ver familielid te milderen. Een duolegaat houdt in dat er eigenlijk twee legaten worden opgenomen in het testament. Eén in het voordeel van een goed doel en een ander legaat in het voordeel van degene die u wenst te bevoordelen (bv. een neef).

Wederzijdse schenkingen tussen echtgenoten

Strategica - Wederzijdse schenkingen tussen echtgenoten

1/ Verschillende behandeling in schenkbelasting

Een wederzijdse schenking tussen echtgenoten van eigen roerend vermogen is een veel gebruikte techniek in het kader van successieplanning. Deze techniek kan namelijk een besparing van erfbelasting opleveren en werkt als volgt :

Verwerpen van uw nalatenschap: eenvoudiger en kosteloos

Strategica - Verwerpen van uw nalatenschap: eenvoudiger en kosteloos

Volgens cijfers van de Federatie van het Notariaat maken erfgenamen regelmatig gebruik van de mogelijkheid om een nalatenschap kosteloos te verwerpen. Dit jaar werden er in België reeds 20.000 nalatenschappen verworpen.

Wanneer u tot een nalatenschap wordt geroepen, heeft u de keuze om deze te verwerpen of te aanvaarden.

Het oude of het nieuwe erfrecht? U heeft nog tot 31 augustus om een keuze te maken!

Het oude of het nieuwe erfrecht

Sinds 1 september 2018 is het nieuwe erfrecht in werking getreden. Een in het verleden met zorg uitgekiende successieplanning kan door de nieuwe regels echter teniet worden gedaan. Door een zogenaamde verklaring van behoud af te leggen, kan u opteren voor de waarderingsregels zoals deze golden onder het oude erfrecht. U heeft hier nog de tijd voor tot en met 31 augustus 2019.

Hoe vermijdt u een te lage waardering van onroerende goederen in de aangifte van nalatenschap?

Strategica - Hoe vermijdt u een te lage waardering van onroerende goederen in de aangifte van nalatenschap?

Bij een overlijden moeten de erfgenamen een aangifte van nalatenschap indienen. In deze aangifte worden alle bezittingen van de overledene vermeld. Het is van belang hierin een correcte waardering van de goederen op te nemen. Nattevingerwerk wordt immers afgestraft!

Duolegaat, een alternatieve vorm van successieplanning

Strategica - Duolegaat, een alternatieve vorm van successieplanning

Wanneer u uw nalatenschap bij uw overlijden wenst te laten toekomen aan verdere familieleden of aan vreemden (bijvoorbeeld een goede vriend), kan de erfbelasting hoog oplopen. Door een duolegaat op te nemen in uw testament, zal diegene die u wenst te bevoordelen uiteindelijk geen erfbelasting moeten betalen en netto meer overhouden. Als toemaatje steunt u ook een goed doel!

Generation skipping: haasje over met je erfenis

Strategica - Generation skipping

De gemiddelde levensverwachting blijft alsmaar stijgen, waardoor kinderen pas op latere leeftijd erven van hun ouders. Vaak hebben ze dat vermogen op dat moment niet meer zo nodig, maar kunnen hun kinderen het beter gebruiken. Via generation skipping laat men (bepaalde) goederen rechtstreeks toekomen aan de kleinkinderen, en slaat men een generatie (de kinderen) over. Op die manier wordt erfbelasting uitgespaard.

Een zorgvolmacht zonder zorgen

Strategica - Zorgvolmacht zonder zorgen

Via een zorgvolmacht geeft u aan een derde een volmacht om in uw naam en voor uw rekening rechtshandelingen te stellen indien u daar niet meer toe in staat zou zijn, bijvoorbeeld in geval van dementie. Op die manier kan zonder gerechtelijke tussenkomst uw financiële continuïteit worden verzekerd. Maakt u geen volmacht op, dan zal de vrederechter een bewindvoerder aanduiden om uw financiële zaken te beheren ingeval van wilsonbekwaamheid.

Pagina's

"Strategica zorgde voor oplossingen op maat van onze familiale situatie. Sterke organisatie in persoonlijk advies!"
Van Damme – Oostende

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief. 

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief

 
Subscribe to RSS - Successieplanning