Zorgvolmacht

Een zorgvolmacht zonder zorgen

Strategica - Zorgvolmacht zonder zorgen

Via een zorgvolmacht geeft u aan een derde een volmacht om in uw naam en voor uw rekening rechtshandelingen te stellen indien u daar niet meer toe in staat zou zijn, bijvoorbeeld in geval van dementie. Op die manier kan zonder gerechtelijke tussenkomst uw financiële continuïteit worden verzekerd. Maakt u geen volmacht op, dan zal de vrederechter een bewindvoerder aanduiden om uw financiële zaken te beheren ingeval van wilsonbekwaamheid.

"Persoonlijk vond ik het belangrijk om een goede match te hebben met mijn adviseur en me goed te voelen"
De Bock – Lokeren

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief. 

Subscribe to RSS - Zorgvolmacht