Pensioenplanning

Strategica - Pensioenplanning
Strategica - Pensioenplanning icoon

Iedereen moet langer aan het werk voor een kleiner pensioen. Het is de realiteit waar we allen mee geconfronteerd worden. Wat zal de impact zijn op uw pensioen? Strategica maakt u wegwijs in deze complexe materie en neemt uw pensioen onder de loep. Hierbij spelen de vier pensioenpijlers een belangrijke rol.

Uw eigen pensioen opbouwen

Strategica helpt u graag in het zoeken naar de meest geschikte manier om uw pensioenkapitaal aan te vullen. Wij maken een analyse en bezorgen u een rapport dat uw huidige situatie toont en waarin we voor u een financieel pensioenplan uitwerken. U krijgt antwoord op de vraag hoeveel u moet sparen om uw pensioen aan te vullen om uw levensstandaard te behouden, mét oog op het fiscale aspect hiervan. Kortom: wat moet u nu aan pensioen opbouwen voor het inkomen dat u later wilt hebben? En vooral: hoe doet u dat? Bezorg uzelf gemoedsrust rond uw pensioen en contacteer onze financiële experten vandaag nog. 

Renteniersplan

Met een doelgericht renteniersplan kunt u een extra inkomen genereren als aanvulling op uw pensioen. Een renteniersplan kan verschillende vormen aannemen. Die zijn o.a. gerelateerd aan uw risicoprofiel, de mate waarin u uw kapitaal intact wil laten etc. Uw Strategica adviseur zal u bijstaan bij de belangrijke beslissingen rond rentenieren. Zo nemen we een aantal zorgen uit handen en vormen we de brug tussen uw financiële doelstellingen en de realisatie ervan. 

Staat
Icoon Wettelijk pensioen - Strategica
Wettelijk pensioen
Sociale zekerheid
Bedrijf
Icoon Aanvullend pensioen - Strategica
Via beroep
Groepsverzekering, collectieve pensioenen, IPT, VAPZ
Individu
Icoon Individueel pensioenspaarplan - Strategica
Fiscaal sparen
Pensioensparen, lange termijn sparen, woonbonus
Individu
Icoon Niet-fiscaal sparen - Strategica
Niet-fiscaal sparen
Vrij sparen
Icoon Wettelijk pensioen - Strategica

Wettelijk pensioen

De eerste pensioenpijler is die van het wettelijke pensioen. Dat wettelijk pensioen wordt berekend op basis van uw beroepsloopbaan. Die omvat uw loon, uw statuut (werknemer, zelfstandige of ambtenaar) en het aantal jaren dat u hebt gewerkt. Met de Strategica Pensioen Tool maakt u een richtinggevende berekening van uw pensioen.

Icoon Aanvullend pensioen - Strategica

Aanvullend pensioen

Het aanvullend of extralegaal pensioen omhelst de tweede pensioenpijler. Voor werknemers bestaat die uit de groepsverzekering (of pensioenfonds of sectorpensioen) van de werkgever, waarmee men een kapitaal kan opbouwen en vaak zelf een deel van de premie betaalt. Voor zelfstandigen en ondernemers bestaat in hetzelfde stelsel het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) en de Individuele Pensioentoezegging (IPT) voor zelfstandige bedrijfsleiders die een maandelijkse bezoldiging ontvangen. 

Icoon Individueel pensioenspaarplan - Strategica

Individueel pensioenspaarplan

De derde pensioenpijler bestaat uit uw individueel pensioenspaarplan. Op een fiscaal voordelige manier bouwt u via het opzij leggen van een maandelijks bedrag een aanzienlijk kapitaal op. Dat gebeurt via pensioensparen of langetermijnsparen. 

Icoon Niet-fiscaal sparen - Strategica

Niet-fiscaal sparen

Een vierde manier om uw pensioen op te bouwen, is via het sparen zonder fiscaal voordeel. Dat kan via uw spaarrekening, via beleggingen, via verzekeringen of andere oplossingen, zoals het investeren in vastgoed. 

"Dankzij Strategica staat onze financiële huishouding op punt!"
Pieters – Kallo

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.