Strategisch advies

Financiële planning is een totaalbeeld van uw persoonlijke en gezamenlijke financiële situatie. Een financieel plan geeft een zo goed en volledig mogelijk beeld van uw toekomstige inkomens- en vermogenspositie, zowel op korte als op lange termijn. De planning is gerelateerd aan uw persoonlijke levensloopdoelen. Uw financiële planning zorgt dat u deze doelen op het juiste ogenblik kunt waarmaken: bv. de financiering van de studies van uw kinderen, het waarborgen van uw levensstandaard als u gepensioneerd bent, etc.

Strategica vertaalt uw vooruitzichten in een concreet actieplan om uw doelstellingen en dromen te realiseren. Via een actieve aanpak met een duidelijke rapportering brengen we een helder overzicht. Dit ontzorgt u en uw familie op de sleutelmomenten in uw leven.

Contacteer ons

Van droom naar succes

Strategica - Wensen en dromen

Wensen en dromen

We werken allen hard om onze dromen te kunnen realiseren. Een cruciale factor hierbij is een optimale financiële planning. En dat op alle domeinen die aan uw familiale en financiële situatie raken: uw inkomen, vermogen, pensioen en nalatenschap. Die financiële planning start bij Strategica. Samen voeren we een diepgaand gesprek over uw persoonlijke wensen en dromen. Het is ons fundament om uw ambities in kaart te brengen, ze te vertalen in concrete doelstellingen en een resultaatgericht traject in gang te zetten.

Strategica - Doelstelling

Doelstelling

Bij het bepalen van uw doelstellingen gaat het vaak om een verschil tussen uw huidige situatie en deze die u wenst. Waar droomt u van? Waar wilt u over vijf jaar staan? Over 10 jaar? …
Doelstellingen hebben dus steeds betrekking op verbetering, verandering of vernieuwing ten opzichte van uw situatie vandaag. Strategica analyseert uw huidige én toekomstige situatie op alle domeinen.

Strategica - Strategie

Strategie

Om uw dromen te realiseren en uw doelstellingen te bereiken, heeft u een weloverwogen strategie nodig. Deze strategie vormt de schakel tussen ‘weten wat u wilt’ en ‘bepalen wat we morgen gaan ondernemen’. Een strategie is bij Strategica een plan om uw doelstellingen te realiseren op korte, middellange en lange termijn. Daarbij worden de voor- en nadelen van de diverse keuzes sterk tegenover elkaar geplaatst. En ofschoon we de financiële en fiscale aspecten van uw vermogen daarbij zo veel mogelijk optimaliseren, blijven uw wensen en dromen de hoekstenen van uw financieel plan.

Strategica - Actie

Actie

Om uw doelstellingen te bereiken, dienen er keuzes gemaakt te worden. Uw persoonlijke adviseur bij Strategica helpt u bij het maken van deze keuzes. Uw strategisch adviseur vormt de brug tussen uw doelstellingen en de concreet te nemen acties.

Met behulp van Strategica’s uitgebreid strategisch advies, worden mijlpalen uitgezet en de te ondernemen acties in overleg verder geconcretiseerd. Alle acties worden in een concreet stappenplan op korte, middellange en lange termijn opgenomen. Dit stappenplan is echter geen eindpunt, maar de start van een zorgeloze toekomst. Het is een ‘werk’document dat we samen verder vormgeven.

Een goed strategisch advies is geen vaststaand onwrikbaar gegeven, maar een zelfevaluerend traject. Het is een dynamische route, bewegwijzerd met uw persoonlijke wensen en dromen. Ons werk zit er dus helemaal niet op als uw financieel plan is opgemaakt.

Strategica - Succes

Succes

Het uiteindelijke succes van uw financiële planning? Dat zijn uw dromen die werkelijkheid worden, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over uw vermogen.

"Wij zijn op een professionele en discrete manier geholpen. Financieel advies aan de keukentafel is atyptisch geworden."
Heirman – Pepingen

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.