Successieplanning

Strategica - Successieplanning
Strategica - Successieplanning icoon

U heeft met zorg uw vermogen opgebouwd. En ooit komt het moment dat u het gaat overdragen. Hiervoor wilt u de ideale omstandigheden creëren, met de geringste impact op uw vermogen en met een maximaal behoud van controle. Om dit pro-actief te regelen is er de successieplanning. Strategica ondersteunt u in het nemen van de juiste beslissingen.

De erfbelasting - voorheen gekend als de successierechten - is een belangrijk facet van uw vermogensoverdracht. Strategica heeft de expertise om hierover klaarheid voor u te scheppen en op voorhand met u stil te staan bij de vraag wat de beste strategie voor u is. 

  • Successieplanning brengt gemoedsrust voor u én uw erfgenamen;
  • U bespaart erfbelasting voor uw erfgenamen;
  • Tussentijdse vermogensoverdracht kan uw erfgenamen helpen in de cruciale fases van hun leven;
  • U bewaart de familievrede door alles vooraf zelf te plannen;
  • Als u een familiebedrijf overdraagt, dan kan u zelf de verdeling sturen. Het kan een manier zijn om de continuïteit van uw bedrijf veilig te stellen. Zonder successieplanning gebeurt de overdracht van het bedrijf volgens het systeem van ‘onverdeeld erven’.

Strategica zoekt met u samen naar de meest voordelige / strategische manier om uw vermogen aan uw nabestaanden over te dragen. Onze financiële experten kennen de wetgeving tot in het kleinste detail en onderhouden ook nauwe contacten met eventuele externe partijen, zoals uw notaris of uw financiële instelling. 

Strategica analyseert uw familiale, fiscale en vermogensrechtelijke situatie, rapporteert en voert uw plan uit. Hierbij staan uw wensen en doelstellingen centraal. We formuleren samen geschikte oplossingen om die objectieven te realiseren: schenkingen, testament, wijziging huwelijkscontract, verkoop onroerend goed, … Voor de uitvoering van uw successieplan houden we contact met de betrokken externe partijen. Vanzelfsprekend kunt u meteen bij ons terecht om uw successieplanning bij te sturen wanneer uw situatie en/of uw doelstellingen veranderen.

Erfenis verdelen

Wie zal er wat erven? De erfopvolging is een complexe zaak. De wetgever heeft immers een zeer gedetailleerde wetgeving uitgedokterd waar men door het bos vaak de bomen niet meer ziet. Binnen dat wettelijk kader zijn o.a. de diverse huwelijkstelsels van doorslaggevend belang: zuivere scheiding van goederen, het gemeenschapsstelsel, het gemeenschappelijk vermogen in volle eigendom en diverse andere ‘alternatieve huwelijksovereenkomsten’. Ook de testamentaire wilsbeschikking beïnvloedt de verdeling, de verwantschap en noem maar op.

Strategica heeft de kennis en de expertise om kristalheldere antwoorden te formuleren op uw vele vragen en samen met u de juiste stappen te ondernemen om pro-actief de verdeling zo goed mogelijk te laten aansluiten bij uw wensen.

Strategica organiseert op regelmatige basis voordrachten op verschillende locaties in België (NL & FR). Deze voordrachten worden zowel in het Nederlands als in het Frans aangeboden.

Alle voordrachten, waaronder deze over erfopvoling, zijn gratis. Inschrijven is wel verplicht. Mail voor meer info naar info@strategica.be.

Schenkingsrechten

De overheid heeft heel wat inspanningen geleverd om op een voordelige manier roerende en onroerende goederen te schenken. Met deze verlaagde erfrechten is schenken een interessante optie geworden om uw vermogen naar wens over te kunnen dragen.

"Als ondernemers hebben we niet veel tijd voor onze privézaken. Strategica bewaart voor ons het overzicht en stelt doelgerichte oplossingen voor."
Verschelden - Ieper

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.