Regularisatie studiejaren nog geen groot succes

Het regulariseren van studiejaren om zo een hoger pensioen te bekomen is reeds vele jaren mogelijk. Voor ambtenaren gebeurde dit automatisch (en gratis). Zelfstandigen dienden hiervoor een inhaalbijdrage te betalen, dewelke echter drastisch varieerde in functie van de leeftijd. Werknemers konden ook hun studiejaren afkopen, al dienden zij deze beslissing al binnen de 10 jaar na het afstuderen te maken.

De regering heeft deze erg complexe regelgeving gelukkig gewijzigd en vervangen door een nieuw vereenvoudigd systeem. Doel hiervan is om meer gelijkheid te creëren tussen de verschillende stelsels, en tevens de burger bijkomend te motiveren om effectief de studiejaren te regulariseren in functie van een hoger pensioen.

Krachtlijnen van het nieuwe systeem

Elkeen betaalt een gelijke bijdrage, ongeacht in welk stelsel u actief bent. De bijdrage kan wel variëren in functie van het moment van afstuderen.

  • Regulariseert u binnen de 10 jaar na afstuderen, dan kost u dit € 1.500 per studiejaar;
  • Regulariseert u na 10 jaar na het afstuderen, dan betaalt u een bijdrage gelijk aan de actuele waarde van het latere pensioen.

Er werd tevens voorzien in een overgangsperiode. Hierin werd wel nog een onderscheid gemaakt tussen de sociale stelsels:

Ambtenaren:

  • Regularisatie voor 30 november 2019: € 1.275 per studiejaar;
  • Regularisatie tussen 30 november 2019 en 30 november 2020: € 1.500 per studiejaar

Werknemers en zelfstandigen:

  • Regularisatie voor 30 november 2020: € 1.500 per studiejaar.

Per geregulariseerd studiejaar zal een zelfstandige of werknemer jaarlijks € 266,67 extra pensioen ontvangen. Voor een ambtenaar zal dit afhankelijk zijn van een referentiewedde.

Regulariseren: doen of niet?

Wanneer we dit jaarlijks extra pensioen afzetten ten opzichte van de kostprijs, dan lijkt het regulariseren een schitterend systeem waarop iedereen zou moeten ingaan. Na 5 jaar pensioen heb je immers je bijdrage terugverdiend. Fantastisch toch?

Desalniettemin kent dit nieuwe systeem een trage start. Sinds december 2017 heeft de pensioendienst slechts 11.000 aanvragen ontvangen. Schiet dit nieuwe systeem dan zijn doel voorbij?

Verwacht wordt dat er naar het einde van 2019 en 2020 een grotere regularisatiegolf zal ontstaan. Op dat moment lopen immers de overgangsmaatregelen af, waarna regulariseren duurder wordt.

Dit is ook het advies dat wij op heden geven aan onze klanten die binnen 10 à 15 jaar zicht hebben op hun pensioen. Neem geen overhaaste beslissingen, weeg de voor- en nadelen ten opzichte van elkaar af, bekijk dit vanuit een totaalperspectief en beslis voor november 2020.

Voor de jongere generatie ligt de situatie nog anders. Het wettelijk pensioen staat immers meer dan ooit onder druk. Op vandaag is het dan ook onmogelijk om de impact van de toekomstige en onvermijdelijke pensioenhervormingen te voorspellen. Denk maar aan het pensioen op punten waarover er al heel wat gepalaverd is.

Regulariseer je je studiejaren op vandaag dan draag je nu de kost, de return ervan komt pas veel later. Wie zegt dat deze dan nog even hoog zal zijn, of wat de pensioenleeftijd dan is, of dat je deze pensioenleeftijd zelfs haalt?

In de plaats van te investeren in je wettelijk pensioen, dient de jongere generatie haar focus in eerste instantie te liggen op de aanvullende pensioenopbouw, waarbij men wel een onmiddellijk (belasting)voordeel geniet, en dit met oog voor een totaalbescherming, zowel voor de oude dag, inkomensverlies als een vroegtijdig overlijden.

Strategica is hierbij uw ideale partner om uw pensioenstrategie samen met u uit te tekenen.

Strategica - studiejaren
Strategica - Familiaal inkomen icoon

Het eerste onderdeel van financiële planning omvat de analyse en optimalisatie van uw gehele gezinsinkomen.

"Wij zijn op een professionele en discrete manier geholpen. Financieel advies aan de keukentafel is atyptisch geworden."
Heirman – Pepingen

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.