Pensioenplanning

Haal meer fiscaal voordeel uit 2020

We naderen het einde van het jaar en daarmee ook de deadline om uw pensioenverzekeringen te optimaliseren voor 2020. Wilt u genieten van een maximaal fiscaal voordeel, ga dan aan de hand van onderstaande checklist na of uw fiscale mogelijkheden al volledig benut zijn.
 

1. Pensioensparen

Minder eindbelastingen op uw pensioenvoorzieningen

Strategica - Minder eindbelastingen op uw pensioenvoorzieningen

Versoepeling voorwaarden voordelige eindtaxatie

De pensioenkapitalen uit pensioenvoorzieningen die worden gefinancierd door uw werkgever of uw onderneming zijn bij uitkering onderworpen aan een eindbelasting. Deze taxatie is afhankelijk van uw leeftijd op het moment van uitkering. Sinds 1 januari 2019 is het toepassingsgebied voor de voordelige eindtaxatie van 10% uitgebreid.

Onderstaande tabel geeft een overzicht.

Aangifte personenbelasting 2019: Wat moet je weten...

Strategica - Aangifte personenbelasting 2019: Wat moet je weten...

Het is weer zover. Tijd om de belastingaangifte in te dienen. We lichten hier kort enkele topics en nieuwigheden voor u toe…

Roerend inkomen

Roerende voorheffing

In 2018 wou de regering de slapende gelden activeren en het investeren stimuleren. Er werd dan ook een vrijstelling van roerende voorheffing op de eerste schijf van € 640 dividenden ingevoerd. De verrekenbare roerende voorheffing kan u melden naast code 1437/2437, en wordt beperkt tot maximaal € 192 (ofwel 30% van € 640).

Pensioensparen via een rekening of een verzekering: weldegelijk een verschil

Strategica - Pensioensparen via een rekening of een verzekering: weldegelijk een verschil

Het klassieke pensioensparen, drie miljoen Belgen doen het. En allen doen we het vanuit hetzelfde perspectief: een spaarpot opzijzetten als aanvulling op uw pensioen, in ruil voor een jaarlijkse belastingvermindering van 30%.

Stel, u wenst met het oog op een iets hoger rendement uw pensioensparen onder te brengen in beleggingsfondsen. Hierbij heeft u de keuze uit twee formules:

Investeren in vastgoed en pensioen gaan hand in hand!

Strategica - Investeren in vastgoed en pensioen gaan hand in hand!

Of u nu een aanvullend pensioen opbouwt via een IPT, groepsverzekering, VAPZ, POZ of zelfs het klassieke pensioensparen, het principe blijft hetzelfde. U zet een som opzij voor uw pensioen, en in ruil krijgt u een mooi fiscaal voordeel. Een deel van uw centen blokkeren tot uw pensioenleeftijd is niet altijd wenselijk. Misschien wenst u deze spaarcapaciteit vroeger aan te wenden voor die noodzakelijke verbouwing, of de gedroomde investering in een buitenverblijf of een beleggingsvastgoed.

Uw pensioen in 2019

Strategica - Bouwen aan uw pensioen in 2019

2019: Het jaar van de verkiezingen en (nu reeds) lopende zaken. Op het vlak van pensioen zijn er echter vorig jaar nog heel wat zaken beslist dewelke nu in werking treden. Ook in 2019 kent het pensioenlandschap dus geen stilstand. We geven een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Wettelijk pensioen

Aan de basisprincipes van het wettelijk pensioen wordt er in 2019 niet gesleuteld. Toch zijn er een aantal kleinere wijzigingen dewelke kaderen in het credo van de afgelopen jaren: “Langer werken moet beloond worden”.

Regularisatie studiejaren nog geen groot succes

Strategica - studiejaren

Het regulariseren van studiejaren om zo een hoger pensioen te bekomen is reeds vele jaren mogelijk. Voor ambtenaren gebeurde dit automatisch (en gratis). Zelfstandigen dienden hiervoor een inhaalbijdrage te betalen, dewelke echter drastisch varieerde in functie van de leeftijd. Werknemers konden ook hun studiejaren afkopen, al dienden zij deze beslissing al binnen de 10 jaar na het afstuderen te maken.

Het POZ, de nieuwste vorm van aanvullende pensioenopbouw

Strategica - Het POZ, de nieuwste vorm van aanvullende pensioenopbouw

Pensioensparen, lange termijnsparen, VAPZ, groepsverzekering, IPT. De waaier aan aanvullende pensioenopbouw was al erg breed en vanaf dit jaar komt er nog eentje bij, de POZ. De nieuwste vorm van aanvullende pensioenopbouw, specifiek voor zelfstandigen zonder vennootschap. We schetsen hierbij kort de contouren van dit nieuwe pensioenvehikel.

"Als ondernemers hebben we niet veel tijd voor onze privézaken. Strategica bewaart voor ons het overzicht en stelt doelgerichte oplossingen voor."
Verschelden - Ieper

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief. 

Subscribe to RSS - Pensioenplanning