Minder eindbelastingen op uw pensioenvoorzieningen

Versoepeling voorwaarden voordelige eindtaxatie

De pensioenkapitalen uit pensioenvoorzieningen die worden gefinancierd door uw werkgever of uw onderneming zijn bij uitkering onderworpen aan een eindbelasting. Deze taxatie is afhankelijk van uw leeftijd op het moment van uitkering. Sinds 1 januari 2019 is het toepassingsgebied voor de voordelige eindtaxatie van 10% uitgebreid.

Onderstaande tabel geeft een overzicht.

Eindtaxatie pensioenkapitalen uit pensioentoezeggingen

gefinancierd door werkgever of onderneming

Sociale lasten:

RIZIV-bijdrage: 3,55%

Solidariteitsbijdrage: 0% - 2%

Personenbelasting:

Afhankelijk van uitkeringsleeftijd:

  • 20% op 60 jaar (*)
  • 18% op 61 jaar (*)
  • 16,5 vanaf 62 jaar
  • 10% bij uitkering na + effectief actief tot wettelijke pensioenleeftijd of 45 loopbaanjaren

(*)Indien u uw wettelijk pensioen opneemt op 60 of 61 jaar en tegelijkertijd uw aanvullend pensioenkapitaal ontvangt, zal het tarief 16,5% blijven.

De voordelige eindtaxatie van 10% was tot voor kort enkel van toepassing wanneer volgende voorwaarden cumulatief vervuld waren:

1. U bent effectief actief tot de wettelijke pensioenleeftijd, én

2. de betaling gebeurt pas vanaf de wettelijke pensioenleeftijd.

De wettelijke pensioenleeftijd is op vandaag nog vastgelegd op 65 jaar, maar zal in de toekomst echter worden opgetrokken naar 66 jaar vanaf 2025 en 67 jaar vanaf 2030.

Sinds 1 januari 2019 kan u ook genieten van de voordelige eindtaxatie zodra u als aangeslotene een volledige loopbaan, m.n. een loopbaan van 45 jaar, heeft gepresteerd én u tot op het einde van uw loopbaan effectief actief bleef.

Stel: u bent beginnen werken op 18 jaar, dan zal u op uw 63ste een volledige loopbaan van 45 jaar kunnen voorleggen. Indien u effectief actief blijft tot uw 63ste zal u toch kunnen genieten van de voordelige eindtaxatie. In de oude regeling diende u echter actief te blijven tot uw 65ste om hiervoor in aanmerking te komen.

Deze regeling werd ook doorgetrokken voor pensioenkapitalen die belast worden op basis van een fictieve rente. Dit regime is van toepassing voor kapitalen verkregen uit een VAPZ en RIZIV-contract.

Strategica - Minder eindbelastingen op uw pensioenvoorzieningen
Strategica - Pensioenplanning icoon

Iedereen moet langer aan het werk voor een kleiner pensioen. Het is de realiteit waar we allen mee geconfronteerd worden. Wat zal de impact zijn op uw pensioen?

"We hebben Strategica gevonden. Zij hebben ons glashelder de do's en dont's uitgelegd."
De Paepe – Landegem

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.