De belasting op verdriet...

We kunnen het niet langer ontkennen, onze maatschappij evolueert naar nieuwe samenlevingsvormen. Meer en meer verdwijnt de klassieke gezinssituatie in Vlaanderen. Denk maar aan het toenemend aantal nieuw-samengestelde gezinnen, het toenemend aantal alleenstaanden, een ouder die inwoont bij één van zijn kinderen…. In die optiek werd dan ook het Belgisch erfrecht, wat nog dateerde uit de tijd van Napoleon, aan een grondige hervorming onderworpen.

Is het dan ook niet wenselijk de erfbelasting te gaan herbekijken in het licht van onze steeds veranderende samenleving? De Vlaamse regering heeft het althans zo begrepen. Ook al hadden de verschillende politieke partijen een andere visie, toch werd er afgelopen vrijdag een akkoord bereikt, rekening houdend met een bepaald budget.

Sedert 2007 geniet de langstlevende partner een vrijstelling van successierechten voor de gezinswoning. Zo wordt er vermeden dat men bij een overlijden de gezinswoning dient te verkopen om de successierechten te kunnen betalen en heeft de langstlevende toch nog woonzekerheid. Daarbovenop komt nu het idee om de eerste schijf van € 50 000 roerend ook vrij te stellen voor de langstlevende. Zo tracht men ook de partners, die geen gezinswoning meer bezitten, te beschermen.

Jongeren die beide ouders verliezen zullen voortaan een vrijstelling van € 75 000 op roerend vermogen en de gezinswoning kunnen genieten. Onmiddellijk rijst dan ook de vraag: wat indien één ouder overlijdt? Of nog, wat indien één ouder reeds overleden is?

Ook de tarieven in zijlijn en tussen anderen zouden dalen. Dit zou een tegemoetkoming zijn voor de vele alleenstaanden zonder kinderen. Zo komt er een lager tarief van 25% voor de kleine erfenissen tot € 35 000. Verder zal het hoogste tarief van 65% verdwijnen en nog maximaal 55% bedragen. Nog steeds wordt meer dan de helft van een vermogen aan de Staat overgedragen, terwijl dit al eens eerder belast werd. Niemand betaalt graag belastingen en al zeker niet op het vermogen dat een dierbare u nalaat. Een successieplanning op maat lijkt ons inziens dan ook nog steeds aan de orde.   

Zoals beloofd werd, zal de belasting op verdriet dalen. Het lijken mooie tegemoetkomingen, maar dan voornamelijk voor de middenklasse. Zijn het niet slechts kruimels voor de grote vermogens? Wel is er een aspect van het akkoord dat we enkel maar positief kunnen onthalen, namelijk de mogelijkheid voor een gedeeltelijke erfenissprong. Op heden kennen we een alles-of-niets verhaal. Een ouder die een erfenis krijgt, dient deze op vandaag geheel te verwerpen indien men het wil doorgeven aan de kinderen. Het zou vanaf 1 september 2018 mogelijk zijn om een deel van die erfenis te behouden en een deel door te sluizen naar de kinderen die in deze tijden wellicht meer financiële steun kunnen gebruiken. U zal één jaar de tijd krijgen om de erfenis kosteloos door te geven.

 

Strategica - De belasting op verdriet
Strategica - Successieplanning icoon

U heeft met zorg uw vermogen opgebouwd. En ooit komt het moment dat u het gaat overdragen.

"Persoonlijk vond ik het belangrijk om een goede match te hebben met mijn adviseur en me goed te voelen"
De Bock – Lokeren

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.