Successieplanning

Kan ik nog onbelast schenken na 1 december 2020?

Om roerende goederen zoals bv. aandelen of effecten onbelast te schenken, wordt vaak al eens een ommetje gemaakt via een Nederlandse notaris. Deze notariële schenkingsakten moeten immers niet worden geregistreerd in België, zodat er ook geen schenkbelasting verschuldigd is.

Hoe uw neef een hoge erfbelasting besparen nu het duolegaat verdwijnt

Het einde van het duolegaat als fiscaal interessante planningstechniek in Vlaanderen komt stilaan in zicht.

Wat is een duolegaat?

Een legaat is een gift per testament. Een duolegaat houdt in dat er twee legaten worden opgenomen in uw testament. Eén in het voordeel van degene die u wenst te bevoordelen (bv. een ver familielid) en één in het voordeel van een goed doel.

 

Verre familieleden houden dankzij een duolegaat netto meer over van hun erfdeel

De ‘kaasroute’: binnenkort op een dood spoor!

Belgen die roerende goederen, vaak met voorbehoud van vruchtgebruik, wensen te schenken, maken hiervoor graag een omweg via een Nederlandse notaris. Dergelijk notariële schenkingsakten dienen immers niet te worden geregistreerd in België. Dit betekent dat er op deze schenkingen geen schenkbelasting verschuldigd is. Indien de schenker ook nog eens 3 jaar na de schenking blijft leven, dient ook geen erfbelasting te worden betaald. Een goedkope manier aldus om roerend vermogen (aandelen, een beleggingsportefeuille,…) over te dragen aan bv. de kinderen.

Wat brengt 2020 voor u?

De Britten verlaten de Europese Unie, de rookmelder wordt verplicht in iedere woning, er worden meer lage emissiezones … Elektriciteit en aardgas worden goedkoper, terwijl pintjes, postzegels en een bezoek aan de huisarts weer duurder worden. Maar ook op fiscaal vlak wijzigt er heel wat. We geven een niet-limitatief overzicht van veranderingen in 2020 mee.

Wat met het duolegaat? Een stand van zaken

De Vlaamse regering heeft in oktober 2019 aangekondigd het duolegaat te zullen afschaffen. Op 21 januari werd in de bevoegde Commissie van het Vlaams Parlement naar een stand van zaken gevraagd inzake de hervorming van de fiscale regeling voor duolegaten.

Successieplanning tussen partners: heeft u al eens gedacht aan een beding van aanwas?

Strategica - Successieplanning tussen partners: heeft u al eens gedacht aan een beding van aanwas?

Het beding van aanwas zit in de lift. En met reden. Via een beding van aanwas is het immers mogelijk de langstlevende te beschermen bij overlijden van de eerststervende en dit zonder schenk- of erfbelasting verschuldigd te zijn.

De impact van het Vlaamse regeerakkoord op uw successieplanning

Successieplanning na het Vlaamse regeerakkoord: waar dient u op te letten?

‘Verdachte periode’ wordt verlengd van 3 naar 4 jaar

Het schenken van onroerende goederen moet verplicht worden vastgelegd in een notariële akte die tevens wordt geregistreerd. Hierbij is schenkbelasting sowieso verschuldigd. Het schenken van roerende goederen daarentegen is niet steeds verplicht onderworpen aan registratie en bijhorende betaling van schenkbelasting.

Uw duolegaat wordt dode letter: de impact van het Vlaamse regeerakkoord

Strategica - Uw duolegaat wordt dode letter: de impact van het Vlaamse regeerakkoord

Het Vlaamse regeerakkoord is een feit en de begrotingscijfers zijn gekend. In haar zoektocht naar financiële middelen heeft de Vlaamse regering o.a. beslist het duolegaat stop te zetten.

Via een duolegaat is het mogelijk de belastingdruk bij de vererving van uw nalatenschap aan een ver familielid te milderen. Een duolegaat houdt in dat er eigenlijk twee legaten worden opgenomen in het testament. Eén in het voordeel van een goed doel en een ander legaat in het voordeel van degene die u wenst te bevoordelen (bv. een neef).

Wederzijdse schenkingen tussen echtgenoten

Strategica - Wederzijdse schenkingen tussen echtgenoten

1/ Verschillende behandeling in schenkbelasting

Een wederzijdse schenking tussen echtgenoten van eigen roerend vermogen is een veel gebruikte techniek in het kader van successieplanning. Deze techniek kan namelijk een besparing van erfbelasting opleveren en werkt als volgt :

Verwerpen van uw nalatenschap: eenvoudiger en kosteloos

Strategica - Verwerpen van uw nalatenschap: eenvoudiger en kosteloos

Volgens cijfers van de Federatie van het Notariaat maken erfgenamen regelmatig gebruik van de mogelijkheid om een nalatenschap kosteloos te verwerpen. Dit jaar werden er in België reeds 20.000 nalatenschappen verworpen.

Wanneer u tot een nalatenschap wordt geroepen, heeft u de keuze om deze te verwerpen of te aanvaarden.

Pagina's

"Dankzij Strategica staat onze financiële huishouding op punt!"
Pieters – Kallo

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief. 

Subscribe to RSS - Successieplanning