Hoe uw neef een hoge erfbelasting besparen nu het duolegaat verdwijnt

Het einde van het duolegaat als fiscaal interessante planningstechniek in Vlaanderen komt stilaan in zicht.

Wat is een duolegaat?

Een legaat is een gift per testament. Een duolegaat houdt in dat er twee legaten worden opgenomen in uw testament. Eén in het voordeel van degene die u wenst te bevoordelen (bv. een ver familielid) en één in het voordeel van een goed doel.

 

Verre familieleden houden dankzij een duolegaat netto meer over van hun erfdeel

Alleenstaanden of koppels zonder kinderen die iets wensen na te laten aan bijvoorbeeld een neef, doen vaak beroep op een testament met duolegaat.

Het goede doel betaalt slechts 8,5% erfbelasting op haar erfdeel, terwijl de neef tot 55% moet afstaan. Aan het goede doel wordt daarom de last opgelegd om naast de eigen verschuldigde erfbelasting ook de erfbelasting van de neef te betalen. De neef moet bijgevolg geen erfbelasting meer betalen waardoor hij  netto meer overhoudt.

 

Afschaffing van het duolegaat vanaf 1 juli 2021

De Vlaamse regering had in oktober 2019 reeds aangekondigd het duolegaat te zullen afschaffen (lees ook “Wat met het duolegaat? Een stand van zaken”).

Op de Ministerraad van 18 september 2020 werden verdere details bekend gemaakt: 

  • De manier waarop de erfbelasting berekend wordt in geval van een duolegaat, zal zodanig worden aangepast dat het fiscaal voordeel voor het verre familielid verdwijnt.
  • Afhankelijk van hoe het duolegaat wordt gestipuleerd:
    • Zal het goede doel geen voordeel meer bekomen (of zelfs een opleg moeten betalen). Het goede doel zal het legaat dan ook verwerpen.
    • Of zal het verre familielid netto minder overhouden dan wanneer de nalatenschap aan hem alleen werd toegekend.
  • De hervorming zal gelden voor overlijdens vanaf 1 juli 2021.

 

Dit voorontwerp van decreet zal binnen afzienbare tijd definitief worden goedgekeurd.

 

In de plaats komt een 0% tarief voor legaten en schenkingen aan goede doelen

Ter compensatie zal het tarief voor legaten en schenkingen aan goede doelen verlaagd worden tot 0%. Deze tariefverlaging geldt voor erfenissen en schenkingen vanaf 1 juli 2021.

Het is nog maar de vraag of deze tariefverlaging een vergelijkbare inkomstenstroom zal genereren voor de goede doelen als diegene die werd verkregen via de uitwerking van het duolegaat.

 

U heeft reeds een duolegaat opgemaakt. Wat nu?

De voorziene afschaffing van het duolegaat vanaf 1 juli 2021 vraagt dat reeds eerder opgemaakte duolegaten herbekeken worden.

Personen die hun testament met duolegaat hebben opgemaakt maar intussen wilsonbekwaam zijn geworden, kunnen hun testament helaas niet meer wijzigen.

De alternatieven voor het duolegaat hangen af van uw specifieke situatie en wensen. Strategica bekijkt graag met u wat mogelijk is om uw nalatenschap te optimaliseren. Neem gerust contact op voor vragen of een vrijblijvend verkennend gesprek.

contacteer ons

Strategica - Successieplanning icoon

U heeft met zorg uw vermogen opgebouwd. En ooit komt het moment dat u het gaat overdragen.

"Persoonlijk vond ik het belangrijk om een goede match te hebben met mijn adviseur en me goed te voelen"
De Bock – Lokeren

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.