Hoe vermijdt u een te lage waardering van onroerende goederen in de aangifte van nalatenschap?

Bij een overlijden moeten de erfgenamen een aangifte van nalatenschap indienen. In deze aangifte worden alle bezittingen van de overledene vermeld. Het is van belang hierin een correcte waardering van de goederen op te nemen. Nattevingerwerk wordt immers afgestraft!

Op basis van de waarderingen opgenomen in de aangifte zal de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) in het Vlaamse Gewest overgaan tot berekening van de verschuldigde erfbelasting. Maar hoe komt u tot een correcte waardebepaling? Voor bv. banktegoeden is dit eenvoudig. Het zijn immers de financiële instellingen die u (en de fiscus) een overzicht bezorgen van de verschillende rekeningen die de overledene aanhield, samen met hun waarde op het moment van overlijden. Voor onroerende goederen, zoals de gezinswoning, een  tweede verblijf, een handelspand…, ligt dit vaak moeilijker. Bij een te lage waardering (tekortschatting) is er aanvullende erfbelasting verschuldigd, maar ook een belastingverhoging indien het tekort meer dan 10% van de door u aangegeven waarde bedraagt.

Teneinde discussies met de fiscus te vermijden, was er tot voor kort slechts 1 methode mogelijk om de onzekerheid met betrekking tot de schatting van onroerende goederen weg te nemen. De erfgenamen kunnen beroep doen op een schatter-expert om de waarde van onroerende goederen te laten schatten. De schatter-expert dient wel te zijn ingeschreven op een door Vlabel bijgehouden lijst van erkende schatters en experten. Deze lijst is terug te vinden op de website van Vlabel. Indien de schatting voldoende wordt gemotiveerd in een schattingsverslag en dit verslag wordt gevoegd bij de aangifte van nalatenschap, zal deze schatting bindend zijn voor Vlabel.

Voor overlijdens vanaf 1 april 2019 is er nu ook een tweede methode mogelijk. De erfgenamen kunnen aan Vlabel een schatting vragen van de verkoopwaarde van in België gelegen onroerende goederen. De aanvraag dient te gebeuren vóór de aangifte van nalatenschap wordt ingediend (en voordat de aangiftetermijn is verstreken) via een formulier dat ter beschikking wordt gesteld op de website van Vlabel. Deze schatting is bindend voor Vlabel en zal bijgevolg gebruikt worden voor de berekening van de erfbelasting. Indien u niet akkoord zou gaan met de waardering kan u een bezwaarschrift indienen.

In tegenstelling tot de schatting door een schatter-expert, is deze schatting kosteloos. Voor moeilijk te waarderen onroerende goederen en indien u geen risico op tekortschatting wenst te lopen, is deze voorafgaande bindende schatting zeker het overwegen waard.

 

Strategica - Successieplanning icoon

U heeft met zorg uw vermogen opgebouwd. En ooit komt het moment dat u het gaat overdragen.

"Er is een hechte vertrouwensband ontstaan met onze adviseur, die steeds bereikbaar is voor onze vragen"
Van Nieuwenhove & Bracke - Gent

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.