Wat met het duolegaat? Een stand van zaken

De Vlaamse regering heeft in oktober 2019 aangekondigd het duolegaat te zullen afschaffen. Op 21 januari werd in de bevoegde Commissie van het Vlaams Parlement naar een stand van zaken gevraagd inzake de hervorming van de fiscale regeling voor duolegaten.

Minister Matthias Diependaele stelde dat het instrument van duolegaat een fiscale planning is die perfect legaal is waar ook goede doelen een graantje van meepikken. Het is nu echter de bedoeling om een systeem uit te werken waarbij het deel fiscale planning eruit wordt gehaald, maar er tevens voor wordt gezorgd dat de goede doelen zo weinig mogelijk aan inkomsten verliezen.

“De bedoeling is dus om mensen te overhalen om rechtstreeks te legateren, om dat niet via een duolegaat te doen en om ervoor te zorgen dat dat onmogelijk wordt. We willen er wel voor zorgen dat ze nog de bereidheid hebben om te schenken aan goede doelen.” Hoe dit concreet zal worden bewerkstelligd is nog koffiedik kijken. Momenteel loopt het overleg nog (ook inzake het verlaagd tarief voor legaten aan goede doelen).

Tevens deelt de minister mee dat er gemikt wordt op een inwerkingtreding vanaf 1 juli 2020. De minister is er zich van bewust dat een overgrote meerderheid van de mensen dit systeem gebruikt voor fiscale planning en minder voor het legateren aan een goed doel. Men wil de mensen dus voldoende tijd geven om eventueel bij te sturen.

Het is echter niet duidelijk wat wordt bedoeld met voormelde datum. Blijft de fiscale planning via duolegaat overeind voor testamenten die werden opgemaakt vóór deze datum? Of enkel indien het overlijden plaatsvond vóór deze datum? Voorlopig is het nog afwachten.

Indien de datum van het testament bepalend zou zijn, is het aan te raden uw testament te voorzien van een (semi-)vaste datum. Een notarieel testament heeft sowieso een vaste datum. Een eigenhandig testament kan (semi-)vaste datum krijgen door het in bewaring te geven aan een notaris met het verzoek dit in te schrijven in het CRT (Centraal Register van Testamenten) of via legalisatie van de handtekening.

To be continued!

Strategica - Successieplanning icoon

U heeft met zorg uw vermogen opgebouwd. En ooit komt het moment dat u het gaat overdragen.

"Dankzij Strategica staat onze financiële huishouding op punt!"
Pieters – Kallo

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.