Zorg voor uw vermogen met een zorgvolmacht

Wat als u morgen wilsonbekwaam zou worden? De nodige zorg over uw vermogen is geen overbodige luxe. Er wordt (te) weinig stilgestaan bij dit thema en jammer genoeg komt het in de praktijk vaak voor. Een ongeval met hersenletsel, (jong)dementie,… deze verminderde geestelijke toestand zorgt voor situaties waarbij u zelf niet meer over uw vermogen kan beslissen.

Het beheer over uw huidige en toekomstige goederen kan u toekennen aan één of meerdere personen via een zorgvolmacht. U kan dit document laten opstellen wanneer u wél nog wils- en handelingsbekwaam bent met directe ingang of met ingang op het ogenblik dat u dit niet meer bent.

Lastgeving aan wie?

U kan vrij beslissen wie u aanduidt als volmachthouder, dit hoeft niet per se familie te zijn. U duidt één of meerdere personen (bijvoorbeeld uw 2 kinderen) aan die uw belangen zullen behartigen wanneer u dit niet meer kan.

Welke bevoegdheden?

Uw volmachthouder kan optreden voor het betalen van rekeningen, het beheren van uw vermogen, het organiseren van uw nalatenschap… De bevoegdheden die u toekent aan uw volmachthouder worden specifiek beschreven. Denk grondig na over aan wie u wanneer welke bevoegdheden toekent. De persoon (of meerdere) die u aanduidt in de zorgvolmacht treedt namelijk op in uw naam en voor uw rekening. Dit kan zowel gaan over daden van beheer als daden van beschikking.

Enkele voorbeelden:

                            Daden van beheer:

  • De aangifte van uw personenbelasting
  • Het betalen van uw rekeningen
  • Het innen van interesten en dividenden

                            Daden van beschikking:

  • De verkoop van uw gezinswoning
  • De aankoop van een eigendom
  • Het wegschenken van uw vermogen

Hoe?

Om een rechtsgeldige zorgvolmacht te hebben moet u een geschrift opmaken en laten registeren bij het Centraal Register van Lastgevingsovereenkomsten. De Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat te Brussel beheert dit register. De registratie dient te gebeuren voor dat u wilsonbekwaam bent geworden.

Wanneer?

U kan perfect beslissen om een zorgvolmacht af te sluiten waarbij bijvoorbeeld elke partner elkaar aanduidt als lastgever en de volmacht onmiddellijk inwerking treedt nog voor er sprake is van wilsonbekwaamheid.  

Indien u er voor kiest de zorgvolmacht te laten ingaan op het ogenblik van wilsonbekwaamheid dan moeten twee onafhankelijke geneesheren u wilsonbekwaam verklaren. Het voordeel van een zorgvolmacht is dat geen tussenkomst van een rechter nodig is.

De zorgvolmacht is alvast een nuttig instrument inzake vermogensplanning. Strategica kan u advies geven over de inhoud van uw zorgvolmacht, volledig afgestemd op uw wensen en doelstellingen.  Een mooi staaltje maatwerk, tot uw dienst!

Strategica - Zorg voor uw vermogen met een zorgvolmacht
Strategica - Vermogensplanning icoon

Vermogensplanning biedt u comfort en ontzorgt. Één van de absolute succesfactoren is de structuur van deze planning.

"Persoonlijk vond ik het belangrijk om een goede match te hebben met mijn adviseur en me goed te voelen"
De Bock – Lokeren

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.