De aankoop van uw gezinswoning wordt goedkoper

Het Vlaamse parlement heeft op 18 mei haar fiat gegeven over het decreet dat de registratierechten grondig hervormt. Wie gewacht heeft met de aankoop van een eigen woning zal effectief minder belastingen betalen. Het nieuwe decreet werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 28 mei 2018 en wordt meteen van toepassing op alle verkoopovereenkomsten afgesloten vanaf 1 juni 2018.

Wat verdwijnt er?

De grootste wijziging van deze hervorming is de afschaffing van de bestaande gunstregimes van het zogenaamde klein beschrijf en de diverse abattementen. Als basisregel geldt dat wie een onroerend goed koopt gelegen in het Vlaams Gewest, in principe 10% verkooprecht verschuldigd is. Tot voor kort, werd dit algemeen verkooprecht van 10%, onder bepaalde voorwaarden, verlaagd naar 5% wanneer het gaat om de aankoop van bescheiden woningen door natuurlijke personen. Het bescheiden karakter werd beoordeeld aan de hand van het kadastraal inkomen. Dit gunstregime, beter gekend als het  ‘klein beschrijf’, wordt nu begraven, samen met enkele abattementen.

Wat komt er in de plaats?

Voortaan geldt een verlaagd gunsttarief van 7% bij de aankoop van een gezinswoning. We merken op dat de grootte van het kadastraal inkomen voor de toepassing van dit tarief geen enkele rol speelt. Bij de aankoop van andere onroerende goederen blijft nog steeds het verkooprecht van 10% gelden. Het Brusselse Hoofdstedelijk en Waals Gewest, hinkt met deze hervorming drastisch achterop waar je nog steeds 12,5 % registratierechten betaalt.

Er zijn wel een aantal voorwaarden verbonden aan dit gunsttarief van 7%. Het moet in de eerste plaats gaan om een zuivere aankoop waarbij één of meerdere natuurlijke personen geheel de volle eigendom van een woning verkrijgen. Bovendien moet deze woning gelegen zijn in het Vlaamse gewest en dien je er je hoofdverblijfplaats te vestigen, binnen de 2 jaar vanaf registratie van de notariële akte. Voorts mag je nog geen eigenaar zijn van een andere woning of van een stuk bouwgrond.

Meer korting

Wie ingrijpende renovaties omtrent energie doorvoert in die woning, kan nog eens genieten van een bijkomende verlaging van 1%. Het tarief van 7% wordt dan verlaagd naar 6%. Hier kan je de renovatievoorwaarden terugvinden.

Wanneer de aangekochte woning kwalificeert als ‘onroerend erfgoed’ en er worden werkzaamheden in uitgevoerd, wordt het tarief nog verder verlaagd naar 1%.

Soms bijkomende vermindering op het verkooprecht zelf

Daarnaast wordt er nog een bijkomende rechtenvermindering ingevoerd, een vermindering van het verkooprecht zelf. Wanneer de aankoopprijs niet meer dan € 200.000 bedraagt,  krijg je een vermindering voor de eerste schijf van € 80.000. Dit komt neer op een korting van € 5.600 (indien het 7% tarief geldt) of € 4.800 (indien het 6% tarief geldt). Voor de aankoop van een eigen woning, gelegen in de kernsteden en de Vlaamse rand, geldt de korting tot een aankoopprijs van € 220.000.

Strategica - De aankoop van uw gezinswoning wordt goedkoper
Strategica - Vermogensplanning icoon

Vermogensplanning biedt u comfort en ontzorgt. Één van de absolute succesfactoren is de structuur van deze planning.

"We hebben Strategica gevonden. Zij hebben ons glashelder de do's en dont's uitgelegd."
De Paepe – Landegem

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.