Ingevoerd en reeds afgeschaft: De ‘nieuwe’ afzonderlijke aanslag bij ontoereikende bedrijfsleidersbezoldigingen

Voor iedere vennootschap onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting geldt een afzonderlijke aanslag indien ze niet aan ten minste één van haar bedrijfsleiders een bezoldiging heeft toegekend die ten minste gelijk is aan (a) ofwel 45.000 euro, (b) ofwel het belastbare resultaat indien dit kleiner is.

Indien de minimumbezoldiging niet wordt gerespecteerd, wordt een afzonderlijke aanslag gevestigd in hoofde van de vennootschap van 10% op het positieve verschil tussen de minimumbezoldiging en de werkelijk in dat jaar toegekende bezoldiging. Deze afzonderlijke aanslag werd beperkt tot 5% voor aanslagjaar 2019 en 2020 zodat vennootschappen de tijd hadden om hun bezoldigingspolitiek aan te passen.

Deze hervorming van de vennootschapsbelasting is op 1/1/2018 in werking getreden en werd op 4/4/2019 door de Kamer retroactief vanaf de invoering weer geschrapt.

De heffing van de afzonderlijke aanslag was in de praktijk moeilijk uitvoerbaar en betekende een dubbele penalisatie voor de kmo’s omdat een zaakvoerder die geen € 45.000 bezoldiging wordt toegekend, niet kan genieten van het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting (20%). Deze voorwaarde blijft wel overeind.

Bedrijfsleidersbezoldiging
Strategica - Familiaal inkomen icoon

Het eerste onderdeel van financiële planning omvat de analyse en optimalisatie van uw gehele gezinsinkomen.

"Er is een hechte vertrouwensband ontstaan met onze adviseur, die steeds bereikbaar is voor onze vragen"
Van Nieuwenhove & Bracke - Gent

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.