Inkomen

Wat brengt 2020 voor u?

De Britten verlaten de Europese Unie, de rookmelder wordt verplicht in iedere woning, er worden meer lage emissiezones … Elektriciteit en aardgas worden goedkoper, terwijl pintjes, postzegels en een bezoek aan de huisarts weer duurder worden. Maar ook op fiscaal vlak wijzigt er heel wat. We geven een niet-limitatief overzicht van veranderingen in 2020 mee.

Fiscaalvriendelijk geld uit uw vennootschap halen via een liquidatiereserve

Er bestaan verschillende mogelijkheden om geld uit de vennootschap te halen. De meest gekende, is waarschijnlijk via een dividenduitkering. Dividenden zijn in principe belastbaar in de vennootschap en privé onderhevig aan 30% roerende voorheffing. Er werden echter enkele fiscaal gunstige stelsels in het leven geroepen om op een meer voordelige manier geld uit de vennootschap te halen, zoals de aanleg van een liquidatiereserve.

Wat is een liquidatiereserve?

 

Werkelijke beroepskosten of het kostenforfait: Voortaan een keuze voor elke zelfstandige!

Strategica - Werkelijke beroepskosten of het kostenforfait: Voortaan een keuze voor elke zelfstandige!

Werkelijke beroepskosten bewijzen of gebruik maken van het kostenforfait? Een vraag die zelfstandigen werkend via een eenmanszaak zich sinds begin 2018 kunnen stellen. En aangezien het aangifteseizoen voor het inkomstenjaar 2018 lopend is, is deze vraag meer dan ooit actueel…

Aangifte personenbelasting 2019: Wat moet je weten...

Strategica - Aangifte personenbelasting 2019: Wat moet je weten...

Het is weer zover. Tijd om de belastingaangifte in te dienen. We lichten hier kort enkele topics en nieuwigheden voor u toe…

Roerend inkomen

Roerende voorheffing

In 2018 wou de regering de slapende gelden activeren en het investeren stimuleren. Er werd dan ook een vrijstelling van roerende voorheffing op de eerste schijf van € 640 dividenden ingevoerd. De verrekenbare roerende voorheffing kan u melden naast code 1437/2437, en wordt beperkt tot maximaal € 192 (ofwel 30% van € 640).

De effectentaks zindert na in de personenbelasting AJ2019

Strategica - De effectentaks zindert na in de personenbelasting AJ2019

De effectentaks

De effectentaks werd ingevoerd in uitvoering van het ‘Zomerakkoord 2017’. Deze nieuwe belasting zorgt er voor dat iedere natuurlijke persoon vanaf 2018 verplicht werd om een belasting te betalen van 0,15% als hun effectenrekeningen een totale som van minimum €500.000 vertegenwoordigen. De taks is verschuldigd van zodra de gemiddelde waarde van €500.000 werd overschreden. Hierbij wordt rekening gehouden met de som van zowel binnen- en buitenlandse effectenrekeningen waar een natuurlijke persoon titularis van is.

Ingevoerd en reeds afgeschaft: De ‘nieuwe’ afzonderlijke aanslag bij ontoereikende bedrijfsleidersbezoldigingen

Voor iedere vennootschap onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting geldt een afzonderlijke aanslag indien ze niet aan ten minste één van haar bedrijfsleiders een bezoldiging heeft toegekend die ten minste gelijk is aan (a) ofwel 45.000 euro, (b) ofwel het belastbare resultaat indien dit kleiner is.

2019, een nieuw jaar dus nieuwe regels

Hogere prijzen voor bier en postzegels, een bijkomende test voor beginnende chauffeurs, een woningpas voor elke woning en de koffiepads worden voortaan verbannen uit de gft-container. Een eerste kleine greep van enkele opmerkelijke wijzigingen… Ook op financieel en fiscaal vlak wijzigt er heel wat. 

Aftrekbaarheid voor “privé onroerend goed” in uw vennootschap: De saga gaat voort…

Strategica - aftrekbaarheid onroerend goed in de vennootschap

Stel dat… u heeft een vennootschap met een appartement aan de kust. Geen onbekend verhaal, geen onbekend vraagstuk. Zijn de kosten die een vennootschap maakt voor een woning of appartement die ter beschikking wordt gesteld aan haar bedrijfsleider aftrekbaar?

Onbelast bijverdienen ... het kan!

onbelast bijverdienen, het kan

Wie in zijn vrije tijd graag nog wat bijklust, mag tot € 6.130 per jaar bijverdienen zonder er belastingen of sociale bijdragen op te betalen. Deze inkomsten worden tevens beperkt tot € 510,83 per maand. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

 

"Strategica zorgde voor oplossingen op maat van onze familiale situatie. Sterke organisatie in persoonlijk advies!"
Van Damme – Oostende

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief. 

Subscribe to RSS - Inkomen